dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

Titula,  ime, prezime, (zvanje)

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, docentica

NASTAVA

 

Odsjek Odsjek za muzikologiju
Kolegiji Uvod u muzikologiju; Metodologija glazbene analize; Glazba 20. stoljeća; Psihologija glazbe; Osnove znanstvenog rada
Soba 336/337
Raspored  
Konzultacije po dogovoru
Područja interesa:
glazbena terminologija, teorija glazbe, analiza glazbe, psihologija glazbe, glazba 20. stoljeća, glazba i vizualne umjetnosti
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2014. – 2016.          Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti – Interdisciplinarne humanističke znanosti

 

2005. – 2010.          Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija

II. – Odsjek za muzikologiju, poslijediplomski znanstveni studij muzikologije (magisterij znanosti)

 

1998. – 2004.          Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

I. b – Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju, teorijsko-nastavnički smjer

 

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
2017. ®                   Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

docentica za muzikološke predmete

 

2015. – 2017.          Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

asistentica za muzikološke predmete

 

2014. – 2015.          Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

naslovna asistentica za muzikološke predmete

 

2008. – 2015.           Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica:

nastavnica teorijskih glazbenih predmeta

 

2004. – 2008.          Glazbena škola Fran Lhotka Sisak:

nastavnica teorijskih glazbenih predmeta

Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnosti do max 200 znakova)

i /ili

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334830

 

Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Gesellschaft für Musiktheorie
Stručne nagrade/priznanja
 
Projekti
2014. – 2018. CONMUSTERM – Problemi suvremenoga hrvatskoga glazbenog nazivlja (HRZZ IP-3533/2013), voditelj: Nikša Gligo   
ostalo
 
datum objave

 

5. 6. 2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube