dr. sc. Ivan Ćurković, doc.

 dr. sc. Ivan Ćurković, doc.
OSOBNI PODATCI
E-pošta: icurkovic@muza.hr
Poveznica na osobnu web stranicu:  https://muza.academia.edu/Ivan%C4%86urkovi%C4%87

 

NASTAVA

 

Odsjek: II. Odsjek za muzikologiju  Kolegiji:

  • Glazba baroka
  • Glazba klasicizma
  • Historijska muzikologija i srodne discipline
  • Teorija i povijest glazbene kritike
  • Uvod u muzikologiju
  • Organologija
  • Osnove znanstvenog rada
  • Povijest hrvatske glazbe
  • Povijest glazbe 2
 
Soba:   337
Raspored:   v. stranice MA
Konzultacije:   petkom 15h uz prethodni dogovor e-mailom
Područja interesa:
glazba 17. i 18. st.; opera i kazalište; teorija i povijest književnosti
 BRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2017.  doktorat znanosti iz muzikologije, Sveučilište u Heidelbergu, Filozofski fakultet, Institut za muzikologiju (Musikwissenschaftliches Seminar)

2009. magisterij znanosti iz muzikologije, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju

2007. diplomirani komparatist književnosti i hungarolog, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2005. diplomirani muzikolog i profesor povijesti glazbe, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, insitucija, radno mjesto)

2018. – docent na Odsjeku za muziklogiju, Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

2014.-2018. predavač na Odsjeku za muzikologiju, Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu 

2007.- 2014. asistent na Odsjeku za muzikologiju, Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

 

Znanstveni radovi (izbor):

 

1. KNJIGE:

 

2017. The Vocal Duets of G. F. Handel and His Italian Contemporaries (c. 1706-1724). Heidelberg: heiBOOKS. [https://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks/catalog/book/290]

 

2. ČLANCI U ČASOPISIMA I POGLAVLJA U KNJIGAMA:

2019. „The Duets of Alessandro Scarlatti and George Frideric Handel: Two Individual Paths and Some Intersections“, Händel Jahrbuch 65: 105-119.[Kassel:Bärenreiter.] ISBN 978-3-7618-1459-8. ISSN 0440-0992.

 

2013. „Men and/or Women. Gender Ambiguity and Performance Practice in DVD recordings of G. F. Handels Operas and Oratorios“, Musicorum, 14, 201-223.

 

2012. „Horizons of Intolerance in the Operas Adel and Mara by Josip Hatze and Adel’s Song by Ivo Parać“, u: Cavallini, Ivano (ur.), Nation and/or Homeland. Identity in 19th-Century Music and Literature between Central and Mediterranean Europe, Milano: Mimesis, 133-156.

 

2010. „Pitanja roda i izvedbene prakse na primjerima opera i oratorija Georga Friedricha Händela“, u: Šicel, Miroslav (ur.), Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, 21, Zagreb-Varaždin: HAZU, 161-186.

 

2009. „Obzorja nesnošljivosti u operama “Adel i Mara” J. Hatzea i “Adelova pjesma” I. Paraća“, u: Hekman, Jelena (ur.), Hrvatska glazba u 20. stoljeću. Zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 75-99.

 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=319892

 

 

Članstvo u strukovnim organizacijama

Hrvatsko muzikološko društvo, Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, The Handel Institute, American Handel Society
datum objave

13.11.2019

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube