Dr. sc. Monika Jurić Janjik, doc.

 

 Dr. sc. Monika Jurić Janjik, doc. 
 Pročelnica II. odsjeka za muzikologiju
OSOBNI PODATCI
 E-pošta:  monika8@gmail.com
 

NASTAVA

 

Odsjek: 2. odsjek za muzikologiju
 Kolegiji – POVIJEST GLAZBE 1 (grupa A: utorak 16-18h, soba 339; grupa B: srijeda 18-20h, soba 339)

– POVIJEST GLAZBE 2 (utorak 18-20h, soba 339)

– ESTETIKA GLAZBE OD ANTIKE DO SREDINE 18. STOLJEĆA (zimski semestar; srijeda 14:30-16h, soba 334)

– ESTETIKA GLAZBE OD SREDINE 18. DO 20. STOLJEĆA (ljetni semestar;  srijeda 14:30-16h, soba 334)

– GLAZBA RENESANSE (ljetni semestar; srijeda 10-12:30h, soba 336)

– HRVATSKE GLAZBA RENESANSE (ljetni semestar; četvrtak 13-14:30h, soba 334)

Konzultacije:  po dogovoru monika8@gmail.com
Područja interesa: 
estetika glazbe, glazba renesanse, filozofija renesanse, sociologija glazbe
OBRAZOVANJE

 

HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij kroatologije

Naslov doktorske disertacije: „Glazba u djelima dubrovačkih renesansnih autora“

 

MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Jednopredmetni studij muzikologije

 

HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Dvopredmetni studij filozofije i sociologije

 

IV. gimnazija u Zagrebu

Osnovna i srednja glazbena škola „Elly Bašić“, Zagreb

Osnovna škola „Rapska“, Zagreb

 
RADNO ISKUSTVO

 

MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (2012-)

Odsjek za muzikologiju:

– docent (2019-)

– poslijedoktorand (2018-2019)

– asistent (2012-2018)

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU (2010-2012)

Arhiv opere:

– voditelj nototeke

 
 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

 

– Teorija ethosa i pojam paideie u Platonovim i Aristotelovim promišljanjima o glazbi, Arti musices, 42/1, 2011, 37-54.

 

– Platonov nauk o duši [Damir Barbarić – Petar Šegedin (prir.): Demetra, Zagreb 2010, str. 252], recenzija zbornika, Arti musices, 42/2, 2011.

 

Paideia i neoplatonističke ideje o glazbenom odgoju i kulturi u renesansnom Dubrovniku u djelima Nikole Vitova Gučetića (1549.-1610.), Arti musices, 43/2, 2012, 175-188.

 

Paideia and the Neo-Platonic Ideas on Music Education and Culture in Renaissance Dubrovnik in the Works by Niccolò Vito di Gozze (Nikola Vitov Gučetić, 1549-1610), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 44/1, 2013, 3-17.

 

– Sarajevo – 10. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“, 20.-22. 10. 2016., Arti musices, 48/1, 2017, 176-180 (koautor: Jelka Vukobratović).

 

– Svjedočanstva dvojice hrvatskih autora 16. stoljeća kao izvori podataka o tursko-osmanlijskoj glazbi, u: TUKSAR, Stanislav – MILKOVIĆ, Kristina – BABIĆ (ur.), Petra, Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2018, 191-202.

 

– Nicolò Vito di Gozze (Nikola Vitov Gučetić, 1549-1610) and the Role of Music in Renaissance Dubrovnik, u: BOSNIĆ, Amra – HUKIĆ, Naida (ur.), The Collection of Papers: The 10th International Symposium „Music in Society“. Sarajevo, October, 20-22. 2016, Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina – Academy of Music, University of Sarajevo, 2018, 308-320.

Članstvo u strukovnim organizacijama

– Hrvatsko muzikološko društvo (HMD)

 
datum objave – 28. 12. 2018.  

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube