NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

 

 

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Klavir – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  2. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Trombon – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  3. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Kontrabas – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  4. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Obou – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  5. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Klavir – 1 izvršitelj  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena;
  6. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, za teorijske – glazbene predmete – 1 izvršitelj  u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  7. za izbor u naslovno umjetničko – nastavno zvanje docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Komornu glazbu – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa;
  8. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto umjetničkog savjetnika za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje – 2 izvršitelja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  9. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg umjetničkog suradnika za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  10. za izbor u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje – 3 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa.

 

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na CD-u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Preporučene prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom „za natječaj“ ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se u Tajništvo, Trg Republike Hrvatske 12/4, ili na tel.4810-200, kućni 108.

 

NN 22.12.2017.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter