UPUTE ZA ONLINE PROVJERE ZNANJA – 6. ODSJEK

OBRAZLOŽENJE:

U konzultaciji s nastavnicima i upravom Akademije, uvažavajući prijedloge vezane za postavljanje i pregled online-sadržaja, donesen je prijedlog rješenja za pokusno obavljanje postupka vrednovanja nastave na daljinu za potrebe gudačkog odsjeka s rokom završetka predaje studentskih zadaća do srijede, 15. travnja 2020. 

Platforme koje će se koristiti u postupku su Sustav za e-učenje Merlin te YouTube.

Sustav za e-učenje Merlin koristit će se jer je povezan s Informacijskim sustavom visokih učilišta (ISVU sustavom) te omogućuje direktno povezivanje nastavnika i studenata dodijeljenih pojedinom predmetu unutar samog sustava. Svi nastavnici koji to još nisu učinili moraju se prijaviti u sustav do 13. travnja 2020. (https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=35488306) te će po prijaviti biti upisani u e-kolegij kao nositelji kolegija.

YouTube je odabran kao platforma jer, uz to što omogućuje jednostavno dijeljenje zaštićenih sadržaja, prilagođava kvalitetu snimki mogućnostima (kvaliteti internetske veze) korisnika koji ih pregledava (bez zagušenja mreže „preglomaznim“ datotekama).

Merlin će se koristiti kao sustav kroz koji studenti dostavljaju poveznicu na sadržaje/videozapise koje su pripremili na YouTube-u za potrebe vrednovanja nastave kroz aktivnost “zadaća”.

Studenti će materijale pripremiti (snimiti odnosno postaviti) na svoje privatne YouTube-kanale (vezane uz njihove korisničke račune AAI@Edu oblika iprezime@muza.hr). Snimke će pohraniti u popise za reprodukciju (playliste), a poveznice (linkove) će postaviti u za to predviđenu rubriku unutar zadaće u sustavu Merlin.

Nakon provođenja pokusne provjere znanja i analize provedbe te otklanjanja eventualnih poteškoća na ovaj će se način organizirati i kolokvij s rokom predaje studentskih zadaća (snimaka) do 27. travnja 2020.

Nastavnici će potom kroz Merlin (korištenjem svojih korisničkih računa AAI@Edu) pristupati snimkama pohranjenim u „Zadaću“ postavljenu unutar glavnog predmeta (Violina 1-5,  Viola 1-5, Violončelo 1-5, Kontrabas 1-5 I Gitara 1-5) te po pregledu ocjene dostaviti pročelniku odsjeka, odnosno nadležnom kolegi nastavniku.

Pročelnik odsjeka zaključnu će ocjenu (prosjek ocjena svih ocjenjivača) unijeti u Merlin kao povratnu informaciju studentu.

UPUTE STUDENTIMA O PROVOĐENJU POKUSNE PROVJERE ZNANJA I KOLOKVIJA IZ GLAVNOG PREDMETA U TRAVNJU 2020.

Kao što je uobičajeno, i ove će se godine tijekom travnja održati provjera znanja iz Vašega glavnog predmeta (kolokvij). Način provođenja kolokvija prilagođen je trenutačnim uvjetima nastave na daljinu.

Ako to već niste učinili, program kolokvija trebate što prije dogovoriti sa svojim predmetnim nastavnikom.

Kako bismo „uvježbali“ način provođenja kolokvija i pripremili sve potrebno, najprije ćemo napraviti jednu pokusnu provjeru znanja:

  • Pregledajte e-kolegij svojega glavnog predmeta (Violina 1-5, Viola 1-5, Violončelo 1-5, Kontrabas 1-5) na platformi za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr). Tamo ćete, na samom vrhu stranice, pronaći detaljne upute za provođenje kolokvija koje šaljemo i u privitku ovoga pisma („upute za izradu i postavljanje ocjenskih videozapisa – .pdf).
  • Najkasnije do srijede, 15. travnja 2020. snimite probni videozapis (1-2 minute iz programa kolokvija), podignite ga na svoj YouTube-kanal te predajte poveznicu (link) na kanal u zadaću u e-kolegiju.
  • Najkasnije do 27. travnja 2020. s popisa za reprodukciju (playlista) treba ukloniti probne snimke i na popis postaviti samo one snimke za koje želite da ih se ocijeni.

Vaš odaziv i odgovornost u ovome pokusnom razdoblju od posebne su nam važnosti jer se želimo uvjeriti da ste svi savladali korake potrebne za prijavu snimaka za kolokvij.

Potom slijedi provedba samog kolokvija:

  • Najkasnije do ponedjeljka, 27. travnja 2020. snimite ocjenske videozapise prema dogovoru s predmetnim nastavnikom te ih podignite na svoj YouTube-kanal (isti na koji ste stavljali pokusne snimke).

Kada članovi ispitnog povjerenstva ocijene Vaše snimke, pročelnik odsjeka zaključnu će ocjenu upisati pod zadaću u e-kolegij na Merlinu.

Molimo Vas da mikrofon prilikom snimanja ne postavljate preblizu i da provjerite kvalitetu zvuka. Na snimci se trebaju vidjeti obje ruke, uključujući i desnu šaku kad svirate na vrhu gudala. Program treba izvoditi napamet (osim sonata).

Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć vezana uz kolokvij, obratite se predmetnom nastavniku i/ili pročelniku odsjeka inovinc@muza.hr.

Sve upute nalaze se na Merlinu (e-kolegij glavnog predmeta) i internetskim stranicama Muzičke akademije http://www.muza.unizg.hr/upute-za-provodenje-online-provjere-znanja/

UPUTE ZA STUDENTE – POSTAVLJANJE VIDEO ZAPISA U SUSTAV

Upute za izradu i postavljanje ispitnih videozapisa studenti-PDF

Na svakoj snimci ispitnog gradiva online treba naznačiti da je snimka ispitna.
Također, potrebno je napisati ime i prezime studenta,godinu studiranja te navesti program.
Probne snimke se neće uzimati u obzir.
Zbog eventualnih tehničkih poteškoća moguće je staviti svaki stavak neke kompozicije na zaseban link.

UPUTE ZA NASTAVNIKE/OCJENJIVAČE – PRISTUP SUSTAVU ZA OCJENJIVANJE

ČLANOVI POVJERENSTAVA upute za pristup studentskim snimkama na Merlinu-PDF

PRISTUP STUDENTSKIM SNIMKAMA U SUSTAVU MERLIN – VIDEO UPUTE

UPUTE ZA PROČELNIKE – UPUTE ZA OCJENJIVANJE

PROČELNICI upute za ocjenjivanje studentskih snimaka na Merlinu-PDF

UNOS OCJENE U MERLIN (PROČELNICI) – VIDEO UPUTE

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube