8. ODSJEK – OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Poziv na obranu diplomskog rada

PETRA ŠKODA

RODOLJUBNI MOTIVI U GLAZBI

VATROSLAVA LISINSKOG

mentor: doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

četvrtak 21. lipnja 2018. u 10.30 sati, soba 335

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

prof. art. Marina Novak

prof. art. Tomislav Uhlik

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

 


Poziv na obranu diplomskog rada

JOSIP KAPITANIĆ

OBRADA KANTATE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI S OSVRTOM NA

KANTATE J. S. BACHA

mentor: Nikolina Matoš, pred.

petak 15. lipnja 2018. u 11.30 sati, soba 335

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

prof.art. Marina Novak

Nikolina Matoš, pred.

izv. prof. art. Frano Đurović


Poziv na obranu diplomskog rada

ANTEA POLJAK

NEGATIVAN UTJECAJ GLAZBE

NA LJUDSKI UM

mentor: doc. dr. sc. Danijel Crnković, prim. dr. med.

četvrtak 21. lipnja 2018. u 12.0 sati, soba 335

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

prof. art. Marina Novak

prof. art. Tomislav Uhlik

doc. dr. sc. Danijel Crnković

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter