8. odsjek – poziv na predavanje “Suradničko učenje”

VIII. odsjek za Glazbenu pedagogiju

 

Obavijest o predavanju

dr.sc. Alma Zubović

SURADNIČKO UČENJE

 

srijeda, 23.svibnja 2018. u 10.00 sati, soba 326

 

Suradničko učenje

 

Učenje je aktivan proces u kojem se primaju i obrađuju nove informacije i potom integriraju u raspoloživu bazu znanja kako bi se mogle fleksibilno koristiti. Osobe koje uče moraju učiti same, moraju se usredotočiti na posao koji trebaju svladati. U školi im pritom pomažu nastavnici koji didaktički pripremaju informacije da bi oni koji uče lakše mogli obuhvatiti bitno i inteligentno primijeniti naučeno. Nastava usmjerena na učenika više je od didaktičkog preoblikovanja nastave uvođenjem novih nastavnih metoda. Oblikovanje odnosa između učenika i nastavnika, između nastavnika i drugih nastavnika, između škole i roditelja sve više dobiva na važnosti, osobito u svjetlu činjenice da se učenje na različite načine sve više događa izvan škole.

Učenje je i socijalni proces u kojem su, s jedne su strane, onaj tko uči i sve njegove aktivnosti stalno izloženi sociokulturnim utjecajima, a s druge je strane svako učenje interaktivno. Socijalni procesi u nastavi ne smiju biti prepušteni slučaju. Svjesno usmjeravanje tih socijalnih procesa učenja zahtijeva posebnu pažnju nastavnika, ali i posebne sposobnosti. Učiti zajedno s drugima, razvijati nešto ili moći nešto napraviti, su razvijene socijalne i profesionalne kompetencije bez kojih nije moguće zamisliti školu niti društveni život.

Cilj predavanja je ponuditi mnogobrojne i različite poticaje za profesionalni razvoj sudionika kako bi uspješno nastavili razvijati osobne, socijalne i profesionalne kompetencije promišljajući suvremene teorije učenja i kompetencijski pristup cjeloživotnom učenju te ih primijenili u svakodnevnom radu. Cilj radionice je potaknuti suradnju među sudionicima u interdisciplinarnom pristupu ovladavanjem novim i aktualnim spoznajama iz područja stilova učenja, motivacije, samoodgovornog učenja, suradničkog učenja, samoprocjene i samoevaluacija učenja te unapređenjem vještine refleksije i samorefleksije sudionika.

Dr. sc. Alma Zubovićdiplomirala je 1995. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2000. te 2012. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Glazbenički i skladateljski profil Ive Mačeka(1914.-2002.). Od 1998. zaposlena je u X. gimnaziji “Ivan Supek” u Zagrebu, gdje je od 2008. imenovana profesoricom savjetnicom iz Glazbene umjetnosti. Od 2006. do 2014. obnašala je dužnost voditeljice Županijskog stručnog vijeća nastavnika glazbene umjetnosti srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke županije i Grada Zagreba. Od 2007. obnaša dužnost voditeljice Stručne radne skupine za državnu maturu iz Glazbene umjetnosti, a od ak. god. 2015./2016. je vanjska suradnica Odsjeka za Glazbenu pedagogiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) pokrenula je 2004. edukacijski projekt “Učenici-učenicima” i bila mentorica učenicima na međunarodnom natjecanju Join Multimedia 2006. Sudjelovanjem u provedbi bilateralnog projekata Proces učenja u kurikularnom pristupu (2009.-2011.) AZOO-a i K-education projektnog ureda Zagreb, a po nalogu Saveznog ministarstva nastave, umjetnosti i kulture Republike Austrije, osposobljena je za primjenu kurikularnog pristupa procesima učenja i poučavanja.

Objavila je dvadeset znanstvenih i stručnih radova. Autorica je knjige Ivo Maček (1914. – 2002.) – glazbenički i skladateljski profil(Zagreb: Leykam International, 2014.) i koautorica je monografije Zagrebačka filharmonija 1871.-1996. (ur. D. Detoni; Zagreb, 1996.). Sudjeluje kao predavač na međunarodnim konferencijama, godišnjim sastancima Hrvatskog muzikološkog društva te na stručnim skupovima AZOO-a i međužupanijskim stručnim vijećima, a djeluje i kao recenzent. Bavi se hrvatskom povijesti glazbe 20. stoljeća, osobito reproduktivnom djelatnošću istaknutih predstavnika tzv. zagrebačke pijanističke škole, unapređenjem obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj kroz proces suradničkog učenja u kurikularnom pristupu i profesionalnog usavršavanja nastavnika Glazbene umjetnosti srednjih škola.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu | web stranica ne koristi "kolačiće" niti na bilo koji drugi način prati posjetitelje.

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter