doc. Diana Olčar, dr.sc.

Dr.sc. Diana Olčar, docent  
OSOBNI PODATCI
E-pošta diana.olcar@ufzg.hr
Poveznica na osobnu web stranicu  
 

NASTAVA

Odsjek Odsjek za glazbenu pedagogiju i tambure
Kolegiji Psihologija odgoja i obrazovanja
Soba Učiteljski fakultet, 320
Raspored  Utorak 8.00-10.00h, Petak 10-12h
Konzultacije Učiteljski fakultet, soba 311, utorak 10.30-11.30
Područja interesa:
Psihologija odgoja i obrazovanja, Pozitivna psihologija

 

OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)

2015. Doktorairala na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008. Diplomirala psihologiju na Hrvatskim studijima,  Sveučilište u Zagrebu

 
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, insitucija, radno mjesto)

2015. Učiteljski fakultet – poslijedkotorandica

2009. Učiteljski fakultet – asistentica

 
ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Olčar, D., Rijavec, M. i Ljubin Golub, T. (2017). Primary School Teachers’ Life Satisfaction: The Role of Life Goals, Basic Psychological Needs and Flow at Work. Current psychology. (u tisku)

Ljubin Golub, T., Rijavec, M. i Olčar, D. (2016). The relationship between executive functions and flow in learning. Studia psychologica, 58(1), 47-58.

Rijavec, M., Ljubin Golub, T. i Olčar, D. (2016). Can learning for exams make students happy? Faculty related and faculty unrelated flow experiences and well-being. Croatian Journal of Education, 18(1), 153-164.

Ljubin Golub, T., Olčar, D., i Bezak, S. (2016). Zadovoljstvo učitelja poslom: uloga agresivnog učeničkog ponašanja i učiteljske povezanosti s učenicima. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 157(4), 437-458.

Rijavec, M., Jurčec, L. i Olčar, D. (2013). To Forgive or Not to Forgive? Beliefs about Costs and Benefits of Forgiveness, Motivation to Forgive and Well-Being. Društvena istraživanja, 22(1), 23-40.

Olčar, D. (2013). The role of positive emotions in play and exploration. Napredak, 154(1-2), 47-60.

Žebec, M. S., Kopačević, D. i Mlačić, B. (2011). Relationship between the big-five personality dimensions and speed of information processing among adolescents. Društvena istraživanja, 20 (2), 435-455.

Kopačević, D., Rogulja, N. i Tomić, M. K. (2011). Flow experience among future teachers during studies. Croatian Journal of Education. 13 (4), 175-195.

Kopačević, D. i Miloloža, M. (2011). Stereotipi studenata o nadarenoj djeci. Škola, odgoj i učenje za budućnost. In A. Jurčević Lozančić i S. Opić, Siniša (ur.), Škola, odgoj i učenje za budućnost (str. 181-190). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članstvo u strukovnim organizacijama
 
Stručne nagrade/priznanja
 
Projekti
Uključenost i zanesenost kao faktori manjeg sagorijevanja studenata
datum objave  12/07/2017

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube