Romana Matanovac Vučković

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
OSOBNI PODATCI
E-pošta romana.matanovac.vuckovic@pravo.hr
Poveznica na osobnu web stranicu matanovac-vuckovic.com
NASTAVA
Odsjek
Kolegiji Autorsko pravo; Društveni i pravni aspekti glazbe
Soba
Raspored utorak 8,30 do 10,00
Konzultacije
Područja interesa:
Intelektualno vlasništvo, građansko pravo
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
–       Pravni fakultet u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; doktorirala 21.12.2010. s temom „Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskoga prava europskom“

–      Pravni fakultet u Zagrebu, dodiplomski studij, stečeno zvanje: diplomirani pravnik (1992.-1998.)

–      XVI. (jezična) gimnazija, klasično usmjerenje (1988.-1992.)

 

–      Universität für Musik und Darstellende KunstMozarteum“, Salzburg, poslijedipolomsko umjetničko usavršavanje u području klasične gitare (1996.-1999.) u klasi prof. Eliota Fiska (SAD)

–      Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, stečeno zvanje: akademski glazbenik gitarist i profesor gitare (1991.-1995.) u klasi Istvána Römera

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
 Zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od studenoga 2003. gdje radi na Katedri za Građansko pravo, isprva kao asistent, potom kao viši asistent potom kao docent, a od 3. svibnja 2017. pa do danas kao izvanredni profesor. Od listopada 2005. do srpnja 2008. obnašala je dužnost zamjenice ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH. Prije zapošljavanja na Fakultetu radila je kao pravnica isprva u Emporion d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i zastupanje, Zagreb, (od listopada 1998. do svibnja 2001.), a potom kao pravna savjetnica, odnosno kao pravna savjetnica Uprave i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja, stručna služba za Zaštitu autorskih muzičkih prava (od svibnja 2001. do listopada 2003.). Kao učiteljica / profesorica gitare od rujna 1991. do listopada 1996. bila je zaposlena u Glazbenoj školi Funkcionalne muzičke pedagogije (Elly Bašić).
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

Kao gitaristica imala je vrlo bogatu koncertnu djelatnost te je u zemlji i inozemstvu održala više od 300 koncerata do 2000. godine, od kada više nije javno aktivna.

 

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su najznačajnije: prva nagrada Darko Lukić na koncertnom natjecanju Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za najboljeg mladog glazbenika 1995., prva nagrada na natjecanju mladih glazbenika Radio podij u organizaciji Hrvatske radiotelevizije 1996., četvrta nagrada na međunarodnom gitarističkom natjecanju Fernando Sor u Rimu 1994. te nekoliko prvih i drugih nagrada na republičkim i bivšim državnim gitarističkim natjecanjima od 1987. do 1991.

 

Kao izvrsna studentica i poslijediplomantica dobitnica je Stipendije Sveučilišta u Zagrebu, Stipendije Grada Zagreba te Stipendije Vlade Republike Austrije.

Usavršavala se na brojnim majstorskim tečajevima kod mnogih u svijetu poznatih gitarista i drugih umjetnika (D.Russell, C.Cotsiolis, E.Fisk, V.Mikulka, J.Clerch, G.Listeš, J.Codina, V.Dešpalj).

Od 1993. do 2000. surađivala je s violinisticom Laurom Vadjon s kojom je održala brojne koncerte u zemlji i inozemstvu, gostovala na brojnim festivalima, u radijskim i televizijskim emisijama te izdala CD LauROs u izdanju TUTICO Classic/HRT. O duu je snimljena i jednosatna emisija u produkciji HRT koju je režirao A.Rozić.

 

Ugledni hrvatski skladatelji (A.Marković, Ž.Brkanović, S.Majurec, I.Josipović) pisali su djela za ovaj duo, koji je 1999. dobio nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela domaćeg autora.

 

i /ili

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

a) Znanstveni radovi

 

aa) Knjige odnosno poglavlja u knjigama

i) Prije izbora u zvanje izvanrednog profesora

 

–       Alternative Licensing Contracts in Croatian Copyright Legislation, poglavlje u knjizi: Metzger,  A. (ur.), Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models – A Comparative Analysis (zajedno s Gliha, I.), Springer, 2015.

–       Zastara u intelektualnom vlasništvu, poglavlje u knjizi: Uzelac A., Garašić J., Maganić A. (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe (Liber amicorum Mihajlo Dika) (zajedno s Gliha, I.), Zagreb, 2013.

–       Liability for Legal Defects: Country Report, poglavlje u knjizi: Nuni, A. et al. (ur.), Civil Law Forum for South East Europe: Collection of Studies and Analyses Second Regional Conference, (zajedno s Kuštrak, I.), Skopje, 2012., vol.1.

–       Promjene nasljednog prava, poglavlje u knjizi: Gavella, N., Alinčić, M., Klarić, P., Sajko, K., Tumbri, T., Stipković, Z., Josipović, T., Gliha, I., Matanovac, R., Ernst, H., Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentaloeuropskom pravnom krugu, Zagreb, 2005.

–       Teritorijalni aspekt načela iscrpljenja prava koja proizlaze iz žiga u europskom i hrvatskom pravu, poglavlje u knjizi: Gliha, I. et al. (ur.),  Liber amicorum Nikola Gavella, Građanskom pravo u razvoju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

–       Proturječje između prava intelektualnog vlasništva i slobode kretanja roba, pružanja usluga i tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, razvoj načela unijskog iscrpljenja prava te prilagodba hrvatskog prava europskom, poglavlje u knjizi: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

–       Žig Zajednice i industrijski dizajn Zajednice: osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine, poglavlje u knjizi: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, (zajedno s Kunda, I.), Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

–       Žalba u postupcima za stjecanje prava industrijskog vlasništva i sudska nadležnost u odlučivanju o zakonitosti tih odluka: stanje nakon novela iz 2007. godine, dvojbe i perspektive, poglavlje u knjizi: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

–       Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine, poglavlje u knjizi: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, (zajedno s Gliha, I.), Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

–       Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena, poglavlje u knjizi: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2006.

–       Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu,  poglavlje u knjizi : Matanovac, R. (ur.),  Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji (zajedno s Josipović, I.), Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2006.

–       Registri prava intelektualnog vlasništva, poglavlje u knjizi: Josipović, T. (ur.), Hrvatsko registarsko pravo, (zajedno s Rački Marinković, A.), Narodne novine, Zagreb, 2006.

Rad je objavljen u knjizi skupine autora koju je uredila Tatjana Josipović. Prema ocjeni ovog povjerenstva, rad predstavlja pregledni znanstveni rad. (a2)

–       Učinci pristupanja Europskoj uniji na pravni položaj autora i umjetnika izvođača, poglavlje u knjizi: Hrvatska i Europa – Medicina, znanost i umjetnost, (zajedno s Gliha, I.), Hrvatski odbor Europskog udruženja Medicine umjetnosti, Zagreb, 2007.

ii) Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

–       Security Rights in Intellectual Property in Croatia, poglavlje u knjizi: Kieninger, E-M: (ur.), Security Rights in Intellectual Property, (zajedno s Ernst, H., Gliha, I.), Springer, 2020., doi:https://.org/10.1007/978-3-030-44191-3_8

–        „Croatia“ poglavlje u knjizi: Lindner, B., Shapiro, T (ur.), Copyright in the Information Society – A Guide to National Implementation of the European Directive, Second Edition, Edward Elgar Publishing

–       Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva, poglavlje u knjizi: Barbić, J., (ur.), Zaštita intelektualnog vlasništva, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017.

–       The Role of Collective Organizations in New Business Models – Challenges for the Legislature and Courts, poglavlje u knjizi: von Lewinski, S. (ed.), Remuneration for the Use of Works – Exclusively vs. Other Approaches, de Gruyter, 2016.

 

–       Intelektualno vlasništvo u intelektualnom kapitalu poduzeća, poglavlje u knjizi: Kolaković, M., Mišević, P. Intelektualni kapital – 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj, (zajedno s Miševićem, D.) Hrvatska gospodarska komora, 2021.

 

–       Upravljanje intelektualnim vlasništvom u organizaciji, (zajedno s: Mišević, P., Kanceljak, I., Kikelj, M.,  Mišević, D.), prihvaćeno za objavljivanje.

 

bb) Zbornici radova

i) Prije izbora u zvanje izvanrednog profesora

–       Computer Programs in Between Copyright Contract and Consumer Protection Laws – a Croatian Perspective (zajedno s Gliha,I.) u: S. M. Marković / D. V. Popović (ur.): The Current Issues of Intellectual Property Law and Competition law: A View from the Balkans, Beograd, 2016.

–       Regional and EU Challenges on the Field of Trademarks – Croatia, u: Social Perspectives – Journal for Legal Theory and Practice, Special Issue International Scientific Conference on Regional and EU Intellectual Properties Challenges, Sarajevo, 2014.

–       Industrijsko vlasništvo na sveučilištu – prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira, u: Barbić, J. (ur.), Intelektualno vlasništvo i sveučilište – Zbornik radova s okruglog stola Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU od 23.05.2013., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013.

–       Istraživanje i razvoj i  pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, (zajedno s Petrović, S.) u: Barbić, J. (ur.), Intelektualno vlasništvo i sveučilište – Zbornik radova s okruglog stola Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU od 23.05.2013., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

 

ii) Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

 

–       Economic Potential of Creative and Cultural Content in the Digital Single Market – Challenges for the Future of the Copyright Law in the European Union, u: The Legal Framework for Economic Competitiveness, Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days , Šimić Banović, Ružica (ur.). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

–       Ovrha na patentu, (zajedno s Ernst, H.), Godišnjak Pravnog fakulteta “Justinian Prvi” u Skopju u čast prof. dr. Marjana Marjanovskog, 2017.

 

cc) Periodika s međunarodnom recenzijom:

i) Prije izbora u zvanje izvanrednog profesora

–       Remunerations for Authors and Other Creators in Collective Management of Copyright and Related Rights, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2016., vol. 66, br. 1.

–       Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe,  IIC – International Review of Intellectual Property and Coompetition Law, 2016., vol. 47, br. 1.

–       Notifikacija kao element cesije tražbine, (zajedno s Trkanjec, M.), Zagrebačka pravna revija, Zagreb, sv. 5, br. 2, 2016.

–       Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe – hrvatska, europska i međunarodna perspektiva, (zajedno s Ernst, H.), Nova pravna revija, 2/2013, Sarajevo.

–       Ovrha na žigu – kako premostiti podnormiranost? (zajedno s Ernst, H.) u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1, vol. 34, 2013.

–       Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2012., br. 5 – 6, vol. 62.

–       Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2012., br. 3, vol. 62.

–       Transfer tehnologije sa sveučilišta u gospodarstvo, u: Blašković, B. (ur.), Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2012.

–       Prijenos prava radi osiguranja – nedorečenosti i nedovršenosti (zajedno s Ernst, H.), u: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 33, br.1, 2012.

–       Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu, (zajedno s Kunda, I.), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 32, br.1, 2011, suppl.

–       Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2011., vol. 61., br. 2.

–       Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu: materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti (zajedno s Kunda, I.), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 31, br.1, 2010, suppl.

–       Nasljeđivanje autorskog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, br. 3-4, 2004.

–       Neka pitanja o ugovoru o doživotnom uzdržavanju i autorskom pravu kao njegovom predmetu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, br. 6, 2004.

 

ii) Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

 

–       The Effectiveness of the Press Publishers’ Related Right, Ingternational Review of Interllectual Property and Competition Law, 2021, vol. 52.

–       Cultural Heritage Institutions during and after the Pandemic – The Copyright Perspective, EU and comparative law issues and challenges series, vol. 5, 2021, (zajedno s Kanceljak, I. i Jurić, M.).

–       Is It Time for New Data Governance?, 44th international convention on information, communication and electronic technology, Skala, K. (ur.), Rijeka: Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology – MIPRO, 2021.

–       Kontekst propisivanja autorskom srodnog prava nakladnika informativnih publikacija u Direktivi (EU) 2019/790, (zajedno s Begić, I.) Zagrebačka pravna revija, 2020., vol. 9., br. 3.

–       Does the right to use digital content affect our digital inheritance? (zajedno s Kanceljak, I.), EU and Comparative Law Issues and Challenges Series: ECLIC – Issue 3 / Duić, Dunja; Petrašević, Tunjica (ur.), Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2019.

 

–       Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektora prema autorskom pravu i srodnim pravima – sukob javnopravnog i privatnopravnog načela, (zajedno s Kanceljak, I.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2018., vol. 68., br. 3-4.

–       Predugovorno obavješćivanje jamaca u potrošačkom kreditiranju, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,  2017., vol. 67., br. 3-4.

 

 

 

dd) Periodika  bez međunarodne recenzije:

 

i) Prije izbora u zvanje izvanrednog profesora

–       Načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice, u: Pravo i privreda – Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, Beograd, br. 4-6, 2011.

–       Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu, u: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 11 – 12, 2011.

–       Neke refleksije o Direktivi 2006/1237EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju

–       Autorsko i srodna prava u glazbi – neke refleksije o sadašnjosti i budućnosti, (zajedno s Maratović, H.) Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 13-14, 2016.

–       Pictura u rimskom pravu i suvremenim privatnopravnim sustavima – «umjetnička ili druga kulturna vrijednost» kao kriterij stjecanja prava vlasništva, (zajedno s Petrakom, M.), Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 6, 2005.

–       Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava, (zajedno s Gliha, I.), Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo u čast 90. rođendana dr. Ivana Henneberga, Zagreb, vol. 10, 2009.

–       Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 8, 2007.

–       Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 7, 2006.

–       Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, vol. 6, 2005.

–       Građanskopravna zaštita autorskog i srodnih prava (zajedno s Blažević, B. i Parać, K.), Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 5, 2004.

 

ee) Priručnici:

i) Prije izbora u zvanje redovitog profesora

–       Accessority of a Trade Mark in Property Right Dispositions, u: New Perspectives of South East European Private Law / South East European Post-Doctoral Colloquium in Private Law – Proceedings, Skopje, 2012.

–       Zbirka propisa u području intelektualnog vlasništva, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2008.

–       Mjerenje povreda prava intelektualnog vlasništva – Studija za unaprjeđenje metodologija prikupljanja statističkih podataka, ur.: Matanovac Vučković R. i Rogić Hadžalić, D., Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2008.

–       Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske, (zajedno s Topić, Ž., Bregeš Gorjan, M. i Škegro Vdović, M., Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007.

 

b) Stručni radovi:

–       Što donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Informator br. 6703, 1.11.2021.

–       Knjižnice i e-učenje u digitalnom okružju, u: Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba Pravnika grada Zagreba, 2020, Bratković, Marko (ur.)

–       National report – Croatia, ALAI 2019, Prague (dostupno na https://www.alai2019.org/national-reports.html)

–       Strane osobe kao stjecatelji prava vlasništva na nekretninama u RH, prema noveli Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 2008. godine, Novi informator, 2009, br. 5743.

–       Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije (I. dio), Novi informator, 2009, br. 5754.

–       Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije (II. dio),  Novi informator, 2009, br. 5757.

–       Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine – rezultat druge faze usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području prava intelektualnog vlasništva, Novi informator, Zagreb, br. 5600.

–       Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva kao rezultat druge faze usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području prava intelektualnog vlasništva, Novi informator, Zagreb, br. 5586.

–       Privremene mjere u noveli Zakona o autorskom prvu i srodnim pravma iz 2007.godine: prilagodba hrvatskog prava europskome, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak, br. 14, Zagreb, 2007.

–       Sustav intelektualnog vlasništva – domaće i međunarodno okružje, Informator, Zagreb, br. 5241.

–       Građanskopravna zaštita patenta prema Zakonu o patentu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak, br. 13, Zagreb, 2006.

–       Ugovorna kazna u općim uvjetima ugovora o korištenju javnog parkirališta, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak, br. 12, Zagreb, 2005.

–       Građanskopravni aspekti poslovne sposobnosti, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak, br. 11, Zagreb, 2004

 

c)     Ostali radovi:

–       prikaz: Novine u parničnom postupku, Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 2, 2004.

 

Poveznica na CROSBI: Click or tap here to enter text.

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
 Članica većeg broja domaćih i inozemnih strukovnih udruga te je potpredsjednica Hrvatskog društva za autorsko pravo – ALAI.
Strukovne nagrade/priznanja
 Dobitnica nagrade Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva za 2017. godinu u kategoriji: Stručni i znanstveni radovi  znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja,  za rad pod nazivom: Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe.

 

Projekti
 Aktivno je sudjelovala, odnosno još uvijek aktivno sudjeluje u sedam  znanstveno-istraživačkih projekata i to:

 

–       kao voditeljica znanstveno – istraživačkog projekta „Intelektualno vlasništvo, vlasništvo, osobna prava, građanskopravna odgovornost i zaštita osobnih podataka – susreti, interakcije i različitosti u digitalnom dobu“, kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, (2018– 2019).

 

–       kao istraživačica u Jean Monnet projektu “EU Competencies and National Culture Policies: Critical Dialogues” kojeg je koordinirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za Razvoj i međunarodne odnose, (2016-2018).

 

–       kao istraživačica u projektu „Novi hrvatski pravni sustav“ kojeg je financirao i provodio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004-2020).

 

–       kao istraživačica u projektu „Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi“ CITPROTECT kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost (2015-2017).

 

–       kao istraživačica u projektu „EU – perspektiva razvoja hrvatskog privatnog prava nakon pristupanja Hrvatske u  Europsku uniju“ znanstveni projekt kojeg je financiralo  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, (2013-2014).

 

–       kao istraživačica u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „Civil Law Forum for  South East Europe“ kojeg je provodio South East European Law School (SEELS) Network, Skopje, 2012.

 

–       kao istraživačica u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „New Perspectives of South East European Private Law“ kojeg je provodio South East European Law School (SEELS) Network, Skopje.

 

Pristupnica je pravnim doprinosom sudjelovala u projektima kojima se postiže transfer znanja i tehnologija odnosno povezivanje akademske s gospodarskom zajednicom i to:

–       “Derivati pirimidina za primjenu u PET dijagnostici i terapiji bolesti” Poljoprivrednog fakulteta, obrta Tukač i istraživača Jurasa;

–       “Autohtone starter kulture izolirane iz tradicionalnih hrvatskih fermentiranih mesnih proizvoda” Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac;

–       “Fault Tolerant Control of a Blade-pitch Wind Turbine With Inverter-fed Generator” (Upravljanje vjetroturbinom s promjenjivim zakretom lopatica neosjetljivo na pogreške generatora napajanog iz izmjenjivača) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu;

–       kao “senior consultant“ u projektu: “Spatial coping test for early detection of Alzheimer’s disease”, HAMAG-BICRO programa podrške uredima za transfer tehnologije;

–       kao “ intellectual property expert“ u IPA projektu “Building Innovation Support through Efficient Cooperation Network (BISTEC)”;

–       kao “intellectual property management expert“ u projektu “Science and Technology” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji je financiran kreditom Svjetske banke.

ostalo
Izlagala je na brojnim znanstvenim ili stručnom skupovima, kako slijedi:

 

ii) Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

 

–       ZagRE 2022, Sedamnaesta godišnja međunarodna konferencija o razvoju nekretnina, sudjelovanje u panelu Obnova zgrada kulturnih dobara i baštine sredstvima EU, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost, izlaganje: Obnova kulturnog dobra – zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda, Zagreb, 10. svibnja 2022.

–       Završna konferencija EU projekta SIEA-2018-1183 – Support to the State Office for Industrial Property izlaganje, Protection and collective management of copyright and related rights in EU – Croatian experience, online, 16. prosinca 2021.

–       21. međunarodna konferencija Hrvatskog društva za autorsko pravo, izlaganje: Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zagreb, 3. prosinca 2021.

–       9. Međunarodna kreativna konferencija, izlaganje: “Prikaz zakonodavnih autorskopravnih novosti u glazbenom, audiovizualnom i medijskom području“, Zagreb, 2. prosinca 2021.

–       44. međunarodni skup, ICTLAW – Pravo informacijskih i komunikacijskih tehnologija, MIPRO 2021, izlaganje: Is it Time for New Data Governance?, Opatija, 30. rujna 2021.

–       Treća regionalna konferencija iz obveznog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izlaganje: Subjektivno proširenje učinaka ugovora u ostvarivanju autorskog prava na Jedinstvenom digitalnom tržištu, Zagreb, 21. i 22. lipnja 2021.

–       5th International scientific conference on EU and comparative law issues and challenges (ECLIC) “EU 2021 – The future of the EU in and after the pandemic”; izlaganje:  Cultural Heritage Institutions during and after the Pandemic – The Copyright Perspective, Osijek, 20-21. svibanj 2021.

–       Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Okrugli stol Reforma autorskog prava u Europskoj uniji, uvodno izlaganje Nacrt Prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zagreb, 17. listopada 2020.

–       PUBMETRun 2020 – virtual race; 7th Conference on Scholarly Communication and Publishing in the Context of Open Science; predavanje: Open Science and the new Directive on copyright in the Internal market 2019/790, online, 16-18. rujan 2020.

–       Intellectual Property for the European Union in a World of Challenges – expert conference, pozvano izlaganje: Is it a time for a new data governance? – a view from academic research, Zagreb, 19-20. veljače 2020.

–       Prva Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UNCITRAL i Global Private Law SIG ELI, izlaganje: Učinak direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu (EU) 2019/790 na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu, Zagreb, 12-13. prosinca 2019.

–       6. međunarodna kreativna konferencija, XX. konferencija Hrvatskog društva za autorsko pravo, izlaganje: Položaj novinskih nakladnika nakon Direktive o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu, Zagreb, 29. studeni 2019.

–       CISAC – Member relations seminar: Member relations as the bakbone of effective and transparent collective management organizations; general report: Membership issues in the light of the EU CRM directive and current societies’ practices – regional overview (pozvana izvjestiteljica na temelju pristiglih odgovora 33 nacionalne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u centralnoj i istočnoj Europi), Budimpešta, 27-28. studeni, 2019.

–       The 6th Petar Šarčević Conference: Intellectual Property Rights in the EU: Going Digital, izlaganje: Press publishers’ right: good news or bad news?, Zagreb, 18-19. listopada 2019.

–       ALAI Copyright Congress 2019, General report: Collective management of Copyright, pozvana izvjestiteljica na temelju pristiglih odgovora nacionalnih skupina ALAI, Prag, 18-20. rujan 2019.

–       Međunarodna konferencija o ženama u filmskoj industriji, u organizaciji Društva hrvatskih filmskih redatelja, sudjelovanje u panelu: Autorska prava u audiovizualnoj industriji, uz Cécile Despringre, Executive Director SAA i Pauline Durand Vialle, Executive Director of FERA, Zagreb, 21-22. veljače, 2019.

–       WIPO seminar Collective management of copyright and related rights: Regulation of tariffs for collectively managed copyrights in Israel, pozvano izlaganje: Survey of national systems for regulating and calculating tariffs, EU approaches and other models (United Kingdom – Germany – France – USA – Japan – South Korea), sudjelovanje u panelu: Observations and suggestions based on the national situation in Israel, Tel Aviv, 19-20. prosinca 2018.

–       XIX savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i 6. međunarodna autorska kreativna konferencija, izlaganje: Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu: što donose članci 13 do 16a? i sudjelovanje na panelu: EU direktiva o autorskom pravu, Zagreb, 22. i 23. studenog 2018.

–       The 5th Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science, pozvano predavanje u panelu: SPARC Europe Satellite Meeting, izlaganje: Copyright and scolarly publishing: challenges and solutions, Zadar, 19. do 21. rujna 2018.

–       Collective Management of Copyright and Related Rights – Sharing of Experiences and Good Practices, World Intellectual Property Organization (WIPO) i Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, izlaganja: Basic Legal-Political and Structural Aspects of Collective Management:  The International and European Legal Frameworks, Collective Management of Copyright and Related Rights:  The Importance of Awareness-Raising, Collective Management:  Current Issues, Mostar, 5. i 6. lipnja 2018.

–       Konferencija Dani e-infrastrukture 2018 (DEI 2018) „Izazovi (ne)otvorenosti“, uvodničar u raspravi: O (ne)otvorenosti digitalnih repozitorija u akademskoj zajednici, SRCE, Zagreb, 11. i 12. travnja 2018.

–       Završna konferencija projekta „Građanskopravna zaštita građana u financijskoj krizi – CitProtect“, izlaganje: Predugovorno obavješćivanje jamaca  u potrošačkom kreditiranju, Zagreb, 25. i 26. siječnja 2018.

–       XVIII savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i 5. međunarodna autorska kreativna konferencija, izlaganje: Reforma autorskog prava u Europskoj uniji, Zagreb, 23. i 24. studeni 2017.

–       Konferencija o hrvatskoj filmskoj baštini, Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatski državni arhiv, izlaganje: Autorska prava u audiovizualnom području i kako ih ostvariti, Zagreb 26. i 27. listopada 2018.

–       Sixth Bosnian Herzegovian, Croatian and Turkish Jurist Days „The Legal Framework for Economic Competitiveness“, izlaganje: A new copyright legal framework for strenghtening competitiveness in the digital market, Zagreb, 19. do 23. travnja 2017.

–       CISAC Regional seminar on fostering co-operation between CMOs and state IPOs, co-organised by CISAC and HDS ZAMP, izlaganje: Collective rights management directive implementation and other legislative developments, Zagreb 23.03.2017.

 

iii) Ostala sudjelovanje na skupovima nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

 

–       Radionica: Intelektualno vlasništvo u znanosti, istraživanju i obrazovnim procesima – prilagodba digitalnom okruženju, Hrvatska gospodarska komora, online, 28. lipnja 2022.

–       Radionica SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv javne participacije), predavanje: Postojeći građanskopravni okvir i moguća prilagodba za SLAPP, Ministarstvo kulture i medija i Pravosudna akademija, Osijek, 9. lipnja 2022.

–       Tribina: Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske, uvodničarka i moderatorica: „Inovacije i transfer kreativnosti u kulturi, umjetnosti i umjetničkom obrazovanju“, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 9. lipnja 2022.

–       Radionica: Glazbena industrija u digitalnoj transformaciji – prilagodba autorskopravne zaštite digitalnom okruženju, Hrvatska gospodarska komora, online, 7. lipnja 2022.

–       Radionica: Digitalna transformacija audiovizualne industrije – prilagodba auotrskopravne zaštite digitalnom okruženju, Hrvatska gospodarska komora, online, 8. lipnja 2022.

–       Simpozij Art Law; predavanje: Pravni okvir za djelovanje likovnih umjetnika u Hrvatskoj: Autorska prava i novine u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb, 3. svibnja 2022.

–       Konferencija Dani arhitekata 6.0. Grad i ljudi, predavanje: Autorsko pravo i arhitekti i sudjelovanje na okruglom stolu: Autorsko pravo u arhitekturi, Udruga hrvatskih arhitekata, Dubrovnik, 7. travnja 2022.

–       Radionica SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv javne participacije), izlaganje: Postojeći građanskopravni okvir i moguća prilagodba za SLAPP, Ministarstvo kulture i medija i Pravosudna akademija, Split, 10. ožujka 2022.

–       WIPO Training of Trainers of the National IP Training Center of Ukraine; Module 3: Collective Management of Copyright and Related Rights, lectures and corresponding workshops Relationship between collective management organisations and members, Financial administration, distribution of revenue and deductions; Tariff setting: Principles and practice, online, 18. i 22. veljače 2022.

–       Radionica SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv javne participacije), izlaganje: SLAPP tužbe – građanskopravni izazovi, Ministarstvo kulture i medija i Pravosudna akademija, Zagreb. 28. rujna 2021.

–       Tribina Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske, izlaganje: „Akademsko poduzetništvo i zaštita intelektualnog vlasništva“, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 8. prosinca 2021.

–       17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, sudjelovanje u panelu: Autorsko i srodna prava – nove okolnosti i digitalno okruženje i izlaganje: Novo autorskopravno uređenje za knjižnice u digitalnom okružju, online, 1. listopada 2021.

–       Radionica Autorsko i druga prava intelektualnog vlasništva u radnom odnosu, Hrvatska gospodarska komora, online, 15. lipnja 2021.

–       Radionica SLAPP tužbe (strateške tužbe protiv javne participacije), izlaganje: Postojeći građanskopravni okvir i moguća prilagodba za SLAPP, Ministarstvo kulture i medija i Pravosudna akademija, Zagreb, 14. prosinca 2021.

–       Radionica Autorsko pravo u području arhitekture i dizajna, Hrvatska gospodarska komora, online, 18. svibnja 2021.

–       Projekt: Razvoj modela i mjera za dijeljenje skupova i usluga prostornih podataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) za Državnu geodetsku upravu i srodne institucije, predavanje i radionica: Modeli i mjere za dijeljenje skupova i usluga prostornih podataka NIPP-a s prijedlogom standardnih licencija za korištenje podataka, li:st (location intelligence spacial technologies), online, 14. svibnja 2021.

–       Radionica Autorsko pravo i podatkovno društvo, Hrvatska gospodarska komora, online, 11. svibanj 2021.

–       Radionica Autorsko pravo u oglašivačkoj djelatnosti, Hrvatska gospodarska komora, online, 25. ožujak 2021.

–       Radionica Autorsko pravo u nakladničkoj djelatnosti, Hrvatska gospodarska komora, online, 19. ožujak 2021.

–       Dani karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predavanje: Pravna zaštita vlastitih poslovnih ideja, online, 3-8. ožujka, 2021.

–       Radionica Autorskopravna zaštita računalnih programa, baza podataka te druga pitanja povezana s ICT industrijom, Hrvatska gospodarska komora, online, 16. prosinac 2021.

–       Radionica Novosti u autorskopravnom uređenju u medijskoj industriji, Hrvatska gospodarska komora, online, 10. prosinca 2020.

–       Tribina Pravnog fakulteta i Kluba pravnika Grada Zagreba, uvodničarka: Knjižnice i e-učenje u digitalnom okružju, Zagreb, 23. siječnja 2020.

–       Prvi forum franšiza, izlaganje: Važnost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tržištu, moderatorica i uvodničarka na panelu: Primjeri dobre prakse iz područja franšiznog poslovanja, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 15. siječnja 2020.

–       WIPO Brainstorming session with experts on collective management and other copyright-related matters, Geneva, 9-13. prosinca 2019.

–       First Runda Digital Day, moderatorica u panelu: “Copyrights in the digital Era / Implementation of Article 17″, Zagreb, 7. studeni 2019.

–       WIPO Summer School on Intellectual Property in Croatia, predavanje: International Protection Copyright and Recent Developments, Zagreb, 29. svibnja 2019.

–       Sudjelovanje u panelu: Prava novinskih izdavača i novinaraprema novoj Direktivi o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu, Hrvatsko novinarsko društvo i Društvo za zaštitu autorskih novinarskih prava, Zagreb, 27. svibnja 2019.

–       Predavanje za odvjetnike: Intelektualno vlasništvo u europskom kontekstu, Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, 23. svibnja 2019.

–       Predavanje za poslovnu zajednicu: Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 16. svibnja 2019.

–       Panel  „Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13.“, sudjelovanje i izlaganje zajedno s Obuljen Koržinek, N., Šuica, D., Radoš, J. i  Zovko, Ž., Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 11. siječnja 2019.

–       11. dani elektroničkih medija, 24. dani radija, 11. dani televizije, 11. dani interneta, moderatorica i uvodničarka u panelu: Autorska i srodna prava u medijskoj i glazbenoj industriji – lokalno i nacionalno, Hrvatska udruga radijskih nakladnika – HURIN, Sv. Martin na Muri, 13.-15 studenog 2018.

–       Court of Justice of the European Union, seminar za pravnike lingviste: „Sustav prava intelektualnog vlasništva – uvod s naglaskom na pravo žiga“, Luxembourg, 19. listopada 2018.,

–       Festival slovenskog filma, stručni savjet o autorskim audiovizualnim pravima: „Gdje smo i kamo idemo?“, izlaganje: Autorska prava u audiovizualnom sektoru – pogled iz Hrvatske, Portorož, 13. rujna 2018.

–       Okrugli stol autorskom pravu u kontekstu audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj, izlaganje: Reforma autorskog prava u Europskoj uniji, Pula film festival i Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Pula, 15. srpnja 2018.

–       CISAC Legal Committee, izlaganje: Collective management of copyright and related rights in Croatia, Split, 3. i 4. srpnja 2018.

–       Radionica o parničnim postupcima za rješavanje predmeta povrede intelektualnog vlasništva, izlaganje: Temeljna obilježja kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, Sarajevo, 12. i 13. lipnja 2018.

–       Međunarodni okrugli stol Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu medije u Hrvatskoj“, uvodničarka i moderatorica u panelu: Autorska prava, interesi autora i korisnika: Kako potaknuti kreativnost?, Zagreb, 19. i 20. travnja 2018.

–       WIPO national workshop „The administration of collective management of copyright and related rights – sharing of experiences and good practices“, izlaganja: Appropriate Structures: A Practical and Efficient Collective Management System;  National and Regional Perspectives on Collective Management, Tirana, 11.12.2017.

–       9. NIPP i INSPIRE Dani Infrastruktura prostornih podataka, izlaganje: Pravni okvir Republike Hrvatske koji određuje uvjete korištenja i dozvole za prostorne podatke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka – Uvod u odnos pravnih pravila o Infrastrukturama prostornih podataka i prava intelektualnog vlasništva, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1.12.2017.

 

Osim izlaganja na znanstvenim ili stručnim skupovima, pristupnica je bila članica organizacijskog odbora više domaćih skupova i dva međunarodna skupa i to:

 

–       Međunarodnog kongresa ALAI-a Cultural Diversity: Its Effect on Authors and Performers in the Context of Globalisation, Dubrovnik, 2008.

–       Međunarodne konferencije ICTLAW – Pravo informacijskih i komunikacijskih tehnologija (Opatija, 30. rujna 2021)

 

 

i) Prije izbora u zvanje izvanrednog profesora

–      2016. XVII. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i IV. međunarodna autorska kreativna konferencija – MAKK, Zagreb, izlaganje: Odnos organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava s nositeljima i korisnicima autorskih prava

–      2016. Medical Information Conference Croatia – MICC 2016, Intelektualno vlasništvo u biomedicini – u procijepu između općeg dobra i materijalnog interesa, u organizaciji: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, izlaganje: Prava intelektualnog vlasništva u znanosti i istraživanju

–      2016. WIPO – Croatia Summer School on Intellectual Property, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu, mjesto: Zagreb, izlaganja: International Copyright and Recent Developments; Exceptions and Limitations to Copyright and Related Rights: Ongoing Debates; Collective Management of Copyright and Related Rights; Emerging Issues in the Digital Environment

–      2016. Radionica Upravljanje intelektualnim vlasništvom u podršci razvoju inovacija, u organizaciji: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, izlaganja: Kako zaštititi rezultate istraživanja i razvoja: pregled prava intelektualnog vlasništva i Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

–      2016. Okrugli stol: Zaštita intelektualnog vlasništva, u oragnizaciji: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, izlaganje: Sustav intelektualnog vlasništva i potreba za obrazovanjem u području intelektualnog vlasništva

–      2015. XVI. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i III. međunarodna autorska kreativna konferencija – MAKK, Zagreb, izlaganje: Novi poslovni modeli u kolektivnom ostvarivanju autorskih glazbenih prava

–      2015. Conference on Collective Management in the Text and Image Sector, u organizaciji: Društvo hrvatskih književnika, Udruga za zaštitu prava nakladnika –ZANA i International Federation of Reproduction Rights Organisations – IFRRO, Zagreb, predavanje: Uvod u kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Hrvatskoj

–      2015. ALAI International Congress, Day 2: Business models for today and options for the future, Session 2: Challenges for the Legislature and Courts, u organizaciji Association littéraire et artistique internationale-ALAI Germany, Bonn, predavanje: The Role of Collective Management Organizations in New Business Models

–      2015. BISTEC Inovacijska konferencija, završni skup u okviru projekta BISTEC – Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, izlaganje na panelu: Sve što ste ikada htjeli pitati o inovacijama

–      2015.  Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – društvene i humanističke znanosti i umjetničko područje“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, izlaganja: Opći pojmovi i načela u intelektualnom vlasništvu; Upravljanje intelektualnim vlasništvom u društvenim i humanističkim znanostima i u umjetničkom području; Upravljanje intelektualnim vlasništvom u instituciji

–      2014. Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – biološke znanosti, biotehnologija i biomedicina“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, izlaganja: Kako zaštititi rezultate znanstvenog istraživanja – pregled prava intelektualnog vlasništva; Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

–      2014. Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – tehničke i prirodne znanosti“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, izlaganja: Kako zaštititi rezultate znanstvenog istraživanja – pregled prava intelektualnog vlasništva; Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

–      2013. Seminar – Vodič ICC za izvoz i uvoz – Globalni standardi međunarodne trgovine, u organizaciji: Hrvatska gospodarska komora, mjesto: Zagreb, izlaganje: Međunarodno poslovanje i intelektualno vlasništvo

–      2013. XIV. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, izlaganje: Donošenje tarifa (cjenika) i rješavanje sporova o tarifama (cjenicima) u državama članicama Europske unije – srednja i istočna Europa

–      2013. Seminar on Collective Management Best Practices and Good Governance and Relationship Between Supervisory Bodies and Collective Management Organizations in Central and Eastern Europe, u organizaciji: CISAC – Confederation Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs / International Confederation of Authors and Composers Societies, Budimpešta, izlaganje: Overview on Tariffs’ Setting, Arbitration and Dispute Resolution Systems in Central and Eastern Europe

–      2013. Okrugli stol – Upravljanje intelektualnim vlasništvom na sveučilištu – u organizaciji Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, izlaganje: Industrijsko vlasništvo na sveučilištu – prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira

–      2013. Sub-Regional Workshop – Working Together for Promoting – Innovation and Knowledge Transfer in the Sub-Region u organizaciji: WIPO – World Intellectual Property Office, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, izlaganje: Models of IP Institutional Policies in the Sub-Region

–      2013. Okrugli stol Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: “Intelektualno vlasništvo i sveučilište”, Zagreb, izlaganje: Industrijsko vlasništvo na sveučilištu – prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira

–      2013. Kongres o intelektualnom vlasništvu u organizaciji Intelekta, Zagreb, izlaganje: Kolektivno i individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

–      2013. IX. međunarodno savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)”, u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom, Poreč, izlaganje: Ovrha na žigu – kako premostiti podnormiranost?, zajedno s doc.dr.sc. Hanom Ernstom

–      2012. Ciklus tribina Kluba pravnika grada Zagreba, Zagreb, izlaganje: Intelektualno vlasništvo na jedinstvenom europskom tržištu

–      2012. XIII. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, izlaganje: Prijedlog Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

–      2012. Ciklus predavanja Europska pravna kultura i praksa, u organizaciji: Hrvatska odvjetnička komora, mjesto: Zagreb, izlaganje: Intelektualno vlasništvo i unutarnje tržište Europske unije

–      2012. Međunarodna konferencija “The First South East European Post-doc Colloquium in Private Law” u organizaciji: SEELS, izlaganje: Accessority of a Trade Mark in Property Right Dispositions

–      2012. Međunarodno savjetovanje “Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju”, u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu, Kragujevac, izlaganje: Transfer tehnologije sa sveučilišta u gospodarstvo – hrvatska iskustva

–      2012. XVIII. međunarodno savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)”, u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom, mjesto: Poreč, izlaganje: Prijenos prava radi osiguranja, zajedno s doc.dr.sc. Hanom Ernstom

–      2012. Ciklus seminara “Intelektualno vlasništvo na sveučilištu”, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, mjesto: Zagreb, izlaganja: Pregled prava intelektualnog vlasništva; Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u kreativnim industrijama; Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u društvenim i humanističkim znanostima

–      2012. Stručni panel o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u organizaciji: Copyright Centar “Sine Qua Non”, mjesto: Sarajevo; Uvodno izlaganje: Usporedna analiza zakona koji uređuju kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u regiji

–      2012. Znanstvena konferencija: Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba, u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u rijeci, Zavod za europsko i usporedno pravo, Hrvatska udruga za poredbeno pravo i Pravosudna akademija, mjesto: Rijeka, izlaganje: Nepoštene odredbe u ugovorima o licenciji

–      2012. Final Conference: Linking Education – Research-Innovation – A Tool for Crisis?, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, mjesto: Zagreb, izlaganje: uvodno izlaganje u panelu EHEA, ERA and ERI Triangle – From the Regional Perspective

–      2011. Regionalni okrugli stol društava za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, u organizaciji: ZAMP Makedonija, mjesto: Skopje, izlaganje: Izvješće o najnovijim presudama Europskog suda pravde; Odabrani aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u regiji

–      2011. XII. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo, mjesto: Zagreb, izlaganje: Autorska djela nastala u radu na sveučilištu

–      2011. Konferencija za odnose s javnošću, u organizaciji: Hrvatska udruga za odnose s javnošću, mjesto: Zagreb, izlaganja: Uvod u intelektualno vlasništvo; Autorsko pravo u komunikacijskim djelatnostima; Intelektualno vlasništvo u Europi i svijetu – status RH po ulasku u EU

–      2011. Ciklus radionica u projektu TEMPUS OPUS “Opening University towards Society: Linking Education-Research-Innovation”, organizator: Sveučilište u Zagrebu, mjesto: Zagreb, izlaganja za studente poslijediplomskih studija u regiji: Uvod u intelektualno vlasništvo; Žigovi; Žigovi – case study; Industrijski dizajn; Autorsko pravo i srodna prava; Autorsko pravo i srodna prava – case study

–      2011. XVII. savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“, u organizaciji: Pravni fakultet u Rijeci, Poreč, izlaganje: Pravni status intelektualnih tvorevina stvorenih u radnom odnosu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti

–      2011. Ciklus seminara o poduzetničkim vještinama “Od znanstvene ideje do uspješne tvrtke”, u organizaciji: Sveučilišta u Zagrebu,  Zagreb, izlaganja: Pravni aspekti R&D suradnje, ugovori i intelektualno vlasništvo; Intelektualno vlasništvo u kreativnim industrijama

–      2010. XI. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo,  Zagreb, izlaganje: Utjecaj Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu na kolektivno ostvarivanje autorskog prava

–      2010. WIPO regional roundtable on the mangement of intellectuall property rights in the advertising industry, u organizaciji: World Intellectual Property Organization i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, svibanja 2010,  izlaganje: Copyright and related rights protection in the advertising industry

–      2010. Zagrebačko-skopski kolokvij (međunarodna konferencija pravnika), u organizaciji: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, izlaganje: Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu

–      2010. XVI. međunarodno savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“, u organizaciji: Pravni fakultet u Rijeci, Poreč, izlaganje: Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu: materijalnopravni aspekti

–      2009. Znanstveno – poslovni klub, u organizaciji: Poslovno inovacijski centar – BICRO, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, prosinac 2009 izlaganje: Inovacije i intelektualno vlasništvo.

–      2009. X. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo, mjesto: Zagreb, izlaganje: Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

–      2009. Workshop – Exchange of best practice with OHIM on specialists’ issues of Boards of Appeal, u organizaciji: Office for the harmonisation in the Internal Market i Državni zavod za intelektualno vlasništvo,  Zagreb, izlaganja: Appeal and Administrative Disputes in Trade Mark Registration Proceedings According to the Croatian Trade Mark Law;  Case study: VZ 20080018 – 3D Trade Mark Container Nestle

–      2009. Interregional Workshop on Enforcement of Copyright in Countries in Transition, u organizaciji: State of Israel – Ministry of Justice, World Intellectual Property Office, Israeli Patent Office, Jeruzalem, izlaganje: Country Report on Application of WIPO Internet Treaties; Country Report on Collective Management of Copyright and Related Rights in the Digital Online Environment

–      2009. Workshop – Albania and the SAA with the EU – SAA Implementation Training, u organizaciji: Institut für Europäische Politik (Berlin) i German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Tirana, , izlaganja: Experience form an EU candidate country with the approximation of the Intellectual Property Legislation – the case of the Republic of Croatia; Insights into the legal and institutional requirements in the field of Intellectual Property Rights Protection, Lessons learnt: negotiating the Chapter 7 on IPR – the case of the Republic of Croatia

–      2009. IPR – International Summer School, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Dubrovniku,  Dubrovnik, izlaganja: Contemporary Issues in the Field of Copyright and Related Rights; International Protection of Copyright and Related Rights; Selected Cases on the Right of Reproduction in the Digital Environment

–      2009. Ukrajinsko – hrvatski seminar o intelektualnom vlasništvu, u organizaciji: European Patent Office i Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb, izlaganja: Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the European Patent Organization on Cooperation in the Field of Patents; Croatia – Full Membership to the European Patent Organization

–      2009. TEMPUS Project OPUS-Workshop „Intellectual Property in Innovation“, međunarodna radionica, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu,  Rijeka, izlaganje: Uloga autorskog prava u komercijalizaciji znanstvenih istraživanja

–      2008. Workshop on Industrial Property Rights for European Neighbouring Countries, u organizaciji: European Commission i European Patent Organisation,  München, izlaganje: European Union and IPR – The Perspective from a Candidate Country: The Republic of Croatia

–      2008. ALAI Conference (međunarodna konferencija), u organizaciji: ALAI-Hrvatska,  Dubrovnik, listopad 2008. izlaganje: Relations between Copyright, Cultural Heritage Protection Regulations and Cultural Diversity

–      2008. European Union 6th Framework Program Project IP4INNO, u organizaciji: European Comission i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Zagreb, izlaganje: Neregistrirana prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, baze podataka, računalni programi, neregistrirani žigovi, topografije poluvodiča)

–      2008. BIZImpact – CARDS projekt za informiranje poslovne zajednice, u organizaciji: European Comission i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Zagreb,  izlaganje: Pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

–      2007. 7. međunarodni okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama – Knjižnice i intelektualno vlasništvo, u organizaciji: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, izlaganje: Autorsko pravo u svjetlu razvoja tehnologija

–      2007. Savjetovanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Narodnih Novina i Hrvatskog društva za autorsko pravo,  Zagreb, izlaganja: Iscrpljenje prava prema novelama iz 2007. godine; Žalba i sudska nadležnost u postupcima za priznanje prava industrijskog vlasništva prema novelama iz 2007.godine; Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

–      2007. Savjetovanje Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija, priopćenje: Privremene mjere u noveli Zakona o autorskom prvu i srodnim pravima iz 2007. godine: prilagodba hrvatskog prava europskome

–      2007. Savjetovanje u okviru projekta CARDS 2003, u organizaciji: Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Europske patentne organizacije, Zagreb, izlaganje: Autorskopravna zaštita softwarea u Republici Hrvatskoj

–      2007. WIPO / SIPO Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT), Zagreb, izlaganje: Razvoj hrvatskog sustava intelektualnog vlasništva uključujući Ugovor o suradnji na području patenata

–      2006. VIII. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina, Zagreb, izlaganje: Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje

–      2006. Savjetovanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Narodnih Novina, Zagreb, izlaganja: Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena; Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom  i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu; Primjeri iz prakse DZIV-a u postupcima za priznanje prava i za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava

–      2006. Seminar „Zaštita intelektualnog vlasništva“, u organizaciji: Policijska akademija, Valbandon, izlaganje: Kaznenopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

–      2006. Savjetovanje Narodnih novina „Hrvatsko registarsko pravo“,  Zagreb, lipanj 2006. izlaganje: Registri prava intelektualnog vlasništva

–      2006. Radionica za pravosudne djelatnike u RH, u organizaciji: Pravosudna akademija Ministarstva pravosuđa, Zagreb, izlaganje: Uvod u hrvatsko zakonodavstvo o industrijskom vlasništvu i uloga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

–      2005. VII. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina, Zagreb, izlaganje: Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

–      2005. Seminar „Glazbena industrija i piratstvo“, u organizaciji: Hrvatska diskografska udruga i Međunarodna udruga proizvođača fonograma (IFPI), Zagreb, izlaganje:  Učestale povrede autorskog i srodnih prava pri uvozu (i izvozu)

–      2004. VI. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina, Zagreb, izlaganje: Građanskopravna zaštita autorskog i srodnih prava

–      2004. Savjetovanje Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija, priopćenje: Građanskopravni aspekti poslovne sposobnosti

–      2004. Svjetski kongres Muzičke omladine, Grožnjan, izlaganje: Music Copyright and Related Rights in Croatia

–      2004. CARDS 2003 – Regional, Copyright, mjesto: Zagreb, izlaganje: Učestale povrede prava intelektualnog vlasništva u glazbenoj industriji

–      2004. Radionica za suce trgovačkih sudova, u organizaciji: Hrvatsko društvo za autorsko pravo, Zagreb, izlaganja: Pravni promet autorskog i srodnih prava; Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog i srodnih prava; Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

–      2004. Savjetovanje o autorskopravnoj zaštiti kompjutorskih programa, u organizaciji: BSA, HDAP, Državni inspektorat i APAW, Zagreb, izlaganje: Autorsko pravo na računalnim programima i građanskopravna zaštita

–      2004. Creators’ forum – international workshop on copyright and creators’ rights, Bruxelles, izlaganje: Creators’ rights in Croatia

–      2003. V. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, izlaganje: Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava

–      2002. IV. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, izlaganje: Pravo kabelske retransmisije

–      2002. International Conference – Freelancers Rights in Culture and Media, Budimpešta, izlaganje: Croatia – Copyright Protection of Audiovisual Works and Legal Regulation of Media

1999. Strategic Workshop on Legislation in Cultural Sector, u organizaciji: Council of Europe,  Strassbourg, izlaganje: Croatia – Legislation in Cultural Sector

Datum objave:

5.10.2022.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube