Vijeće Akademije

Vijeće Akademije je stručno vijeće Akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada.

Vijeće Akademije obavlja poslove određene Zakonom i statutom Sveučilišta, a osobito:

 • donosi odluke o akademskim, umjetničkim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Akademije,
 • donosi Statut i Pravilnik o studiranju,
 • donosi Proračun i završni račun Akademije,
 • daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,
 • bira i razrješava dekana,
 • bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana,
 • provodi izbore za člana Senata i članove vijeća područja,
 • pokreće i provodi postupke izbora u zvanja i na radna mjesta i reizbora na radna
 • mjesta,
 • donosi izvedbeni plan nastave,
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa,
 • imenuje mentore asistentima, te voditelje i mentore studentima na studijima,
 • prihvaća godišnje izvješće dekana,
 • predlaže Senatu upisne kvote,
 • donosi odluku o upisu studenata na studije,
 • osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne grupe na prijedlog dekana,
 • prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim
 • studijima i programima cjeloživotnog usavršavanja,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i
 • drugim općim aktima Akademije.

Stalna povjerenstva Vijeća Akademije jesu:

 • Povjerenstvo za kvalitetu
 • Povjerenstvo za umjetničku djelatnost
 • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
 • Povjerenstvo za Knjižnicu
 • Povjerenstvo za poslijediplomske studije i programe cijeloživotnog obrazovanja.

Vijeće Akademije sastoji se od 43 člana:

 

članovi po funkciji (uprava i pročelnici)

prof.art. Dalibor Cikojević, dekan

prof.art. Marina Novak, prodekanica / v.d. pročelnika VIII. odsjeka

prof.dr.art. Ljerka Očić, prodekanica

prof.art. Krešimir Seletković, prodekan

prof.art. Dragan Sremec, prodekan

red.prof.art. Berislav Šipuš, pročelnik I. odsjeka

doc.dr.sc. Ivan Ćurković, pročelnik II. odsjeka

prof.art.Igor Lešnik, pročelnik III. odsjeka

izv.prof.art. Martina Gojčeta Silić, pročelnica IV. odsjeka

izv.prof.art. Srđan Čaldarović, pročelnik V. odsjeka

prof.art. Anđelko Krpan, pročelnik VI. odsjeka

prof.art. Branko Mihanović, pročelnik VII. odsjeka

pročelnik VIII. odsjeka

voditeljica knjižnice

dr.sc. Željka Radovinović, viši knjižničar

predstavnici iz redova redovitih profesora, izvanrednih profesora i docenata

I. Odsjek:

izv.prof.art. ANTE KNEŠAUREK
izv.prof.art. SRĐAN DEDIĆ
izv.prof.art. FRANO ĐUROVIĆ

II. Odsjek:

izv. prof. dr. sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ

III. Odsjek:

izv.prof..art. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
prof.art. JASENKA OSTOJIĆ

IV. Odsjek:

prof.art.  LIDIJA HORVAT-DUNJKO

prof.art. CYNTHIA HANSELL-BAKIĆ

V. Odsjek:

izv.prof.art. KATARINA KRPAN
prof.art. ĐURO TIKVICA
doc.art. PAVAO MAŠIĆ
prof.art. MLADEN JANJANIN

VI. Odsjek:

prof. art. MARIO IVELJA
doc. art. IVAN NOVINC
doc.art. KREŠIMIR BEDEK
doc.art. SUSANNA YOKO HENKEL-DESPOT

VII. Odsjek:

izv.prof.art. ŽARKO PERIŠIĆ
prof.art. MILKO PRAVDIĆ
prof.art. ŠIME VULELIJA

VIII. Odsjek:

prof.art. TOMISLAV UHLIK

predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju (umjetnički suradnici, predavači)

Mario Šoša, v. pred., voditelj katedre za klavir obligatno

Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik

predstavnik suradničkih zvanja asistenti, znanstveni novaci)

ass. Nikolina Matoš

predstavnici studenata

Franjo Bilić
Maro Rica
Andrea Maretić

+ 4 predstavnika (zamjenika)

 

VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12.00
12.10. vijeće akademije, 1.sjednica
09.11. vijeće akademije, 2.sjednica
14.12. vijeće akademije, 3.sjednica
12.01. vijeće akademije, 4.sjednica – svečana sjednica
18.01. vijeće akademije, 5.sjednica
15.02. vijeće akademije, 6.sjednica
15.03. vijeće akademije, 7.sjednica
12.04. vijeće akademije, 8.sjednica
10.05. vijeće akademije, 9.sjednica
14.06. vijeće akademije, 10.sjednica
10.07. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11.sjednica
15.09. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
29.09. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter