Vijeće Akademije

Vijeće Akademije je stručno vijeće Akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada.

Vijeće Akademije obavlja poslove određene Zakonom i statutom Sveučilišta, a osobito:

 • donosi odluke o akademskim, umjetničkim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Akademije,
 • donosi Statut i Pravilnik o studiranju,
 • donosi Proračun i završni račun Akademije,
 • daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,
 • bira i razrješava dekana,
 • bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana,
 • provodi izbore za člana Senata i članove vijeća područja,
 • pokreće i provodi postupke izbora u zvanja i na radna mjesta i reizbora na radna
 • mjesta,
 • donosi izvedbeni plan nastave,
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa,
 • imenuje mentore asistentima, te voditelje i mentore studentima na studijima,
 • prihvaća godišnje izvješće dekana,
 • predlaže Senatu upisne kvote,
 • donosi odluku o upisu studenata na studije,
 • osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne grupe na prijedlog dekana,
 • prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim
 • studijima i programima cjeloživotnog usavršavanja,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i
 • drugim općim aktima Akademije.

Stalna povjerenstva Vijeća Akademije jesu:

 • Povjerenstvo za kvalitetu
 • Povjerenstvo za umjetničku djelatnost
 • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
 • Povjerenstvo za Knjižnicu
 • Povjerenstvo za poslijediplomske studije i programe cijeloživotnog obrazovanja.

 

ČLANOVI VIJEĆA AKADEMIJE:

 

A) po funkciji:

dekan

RED.PROF.ART. IGOR LEŠNIK

prodekani

RED.PROF.ART. SRĐAN FILIP ČALDAROVIĆ

DOC.DR.SC. SANJA KIŠ-ŽUVELA

RED.PROF.ART. ANĐELKO KRPAN

RED.PROF.ART. MARTINA SILIĆ

 

pročelnici

red.prof.art. Berislav Šipuš
doc.dr.sc. Monika Jurić Janjik
izv.prof.art. Ivana Bilić
red.prof.art. Lidija Horvat Dunjko
red.prof.art. Đuro Tikvica
izv.prof.art. Ivan Novinc
red.prof.art. Saša Nestorović
dr.sc. Nikolina Matoš, doc.

voditelj knjižnice:

 • dr.sc. ŽELJKA RADOVINOVIĆ, viši knjižničar

B) predstavnici umjetničko nastavnih i znanstveno-nastavnih zvanja izabrani na odsjecima:

 

I. Odsjek:

 • izv.prof.art. ANTE KNEŠAUREK
 • red.prof.art. FRANO ĐUROVIĆ
 • doc.art. TOMISLAV OLIVER

II.Odsjek:

 • prof. dr. sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ
 • doc. dr. sc. MOJCA PIŠKOR

III. Odsjek:

 • red.prof.art. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
 • prof.art. JASENKA OSTOJIĆ

IV. Odsjek:

 • doc.art. ALEXEI TANOVITSKI
 • izv.prof.art. ROBERT HOMEN

V. Odsjek:

 • izv.prof.art. ANTE MILIĆ
 • doc.art.  FILIP FAK
 • prof.art. MLADEN JANJANIN
 • red.prof.art. PAVAO MAŠIĆ

VI. Odsjek:

 • prof. art. MARIO IVELJA
 • red.prof.art. MARIJA ĆEPULIĆ
 • izv.prof.art. KREŠIMIR BEDEK
 • izv.prof.art. SUSANNA YOKO HENKEL-DESPOT

VII. Odsjek:

 • izv.prof.art. ŽARKO PERIŠIĆ
 • prof.art. MILKO PRAVDIĆ
 • prof.art. ŠIME VULELIJA

VIII. Odsjek:

 • prof.art. TOMISLAV UHLIK

 

C) predstavnici nastavnih zvanja:

 • VLASTA GYURA PIČULIN, umjetnički savjetnica
 • IVAN PERNICKI, umjetnički suradnik
 • DOMAGOJ GUŠČIĆ, umjetnički savjetnik
 • MARINA MATOLIĆ, umjetnička savjetnica

D) predstavnici suradničkih zvanja:

 • dr.sc. JELKA VUKOBRATOVIĆ, ass.

 

E) predstavnici studenata:

 • JANKO FRANKOVIĆ
 • DANIJELA IVANOVIĆ
 • ERIN KELEUVA
 • LATICA KOVAČEVIĆ
 • ANA MAJER
 • DOMAGOJ PEĆAR
 • ANTONIJA ŽARKOVIĆ

 

VIJEĆE AKADEMIJE – početak u 12 h (ako nije drukčije naznačeno)

 

29.09.2021. vijeće akademije, 13. sjednica ak.god. 2021.-2022.

 
13. 10. 2021.  vijeće akademije, 1. sjednica 
10. 11. 2021.  vijeće akademije, 2. sjednica 
7. 12. 2021.  vijeće akademije, 3. sjednica 
12. 1. 2022.  vijeće akademije, 4., svečana sjednica – Dan akademije – 100. obljetnica 
19. 1. 2022.  vijeće akademije, 5. sjednica 
16. 2. 2022.  vijeće akademije, 6. sjednica 
9. 3. 2022.  vijeće akademije, 7. sjednica 
13. 4. 2022.  vijeće akademije, 8. sjednica 
11. 5. 2022.  vijeće akademije, 9.sjednica 
8. 6. 2022.  vijeće akademije, 10. sjednica 
4. 7. 2022.*  vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11. sjednica 
8. 9. 2022.*  vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica 
21. 9. 2022.  vijeće akademij, izvanredna sjednica

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 16.10.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 13.11.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 11.12.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 20.01.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 19.02.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 11.03.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 20.05.2020. – Elektronička sjednica

Zapisnik sjednice Vijeca Akademije 10.06.2020.


Zapisnik V.A. 1. sjednica 14.10.2020

Zapisnik V.A. 2. sjednica 11.11.2020

Zapisnik V.A. 3. sjednica 09.12.2020

Zapisnik V.A. 4. sjednica 20.01.2021

Zapisnik V.A. 5. sjednica 17.02.2021

Zapisnik V.A. 6. sjednica 10.03.2021

Zapisnik V.A. 7. izvanredna sjednica 22.03.2021

Zapisnik V.A. 8. sjednica 04.04.2021

Zapisnik V.A. 9. sjednica 12.05.2021

Zapisnik V. A. 10. sjednica 09.06.2021.

11. sjednica – 12.06.2021. – svečana sjednica – DAN AKADEMIJE

Zapisnik V. A. 12. sjednica 07.07.2021.

Zapisnik V. A. 13. sjednica 09.09.2021.

Zapisnik V.A. 14. sjednica 29.09.2021.


Zapisnik V.A. 1. sjednica 13.10.2021

Zapisnik V.A. 2. sjednica 10.11.2021.

Zapisnik V.A. 3. sjednica 08.12.2021.

4. sjednica 12.01.2022. – SVEČANA SJEDNICA – DAN AKADEMIJE (NEMA ZAPISNIKA)

Zapisnik V.A. 5. sjednica 19.01.2022.

Zapisnik V.A. 6. sjednica 16.02.2022.

Zapisnik V.A. 7. sjednica 09.03.2022.

Zapisnik V.A. 8. izvanredna sjednica 10.03.2022.

Zapisnik V.A. 9. izvanredna sjednica 13.04.2022.

Zapisnik V.A. 10. sjednica 11.05.2022.

Zapisnik V.A. 11. sjednica 08.06.2022.

Zapisnik V.A. 12. sjednica 04.07.2022.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube