Vijeće Akademije

Vijeće Akademije je stručno vijeće Akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada.

Vijeće Akademije obavlja poslove određene Zakonom i statutom Sveučilišta, a osobito:

 • donosi odluke o akademskim, umjetničkim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Akademije,
 • donosi Statut i Pravilnik o studiranju,
 • donosi Proračun i završni račun Akademije,
 • daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,
 • bira i razrješava dekana,
 • bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana,
 • provodi izbore za člana Senata i članove vijeća područja,
 • pokreće i provodi postupke izbora u zvanja i na radna mjesta i reizbora na radna
 • mjesta,
 • donosi izvedbeni plan nastave,
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa,
 • imenuje mentore asistentima, te voditelje i mentore studentima na studijima,
 • prihvaća godišnje izvješće dekana,
 • predlaže Senatu upisne kvote,
 • donosi odluku o upisu studenata na studije,
 • osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne grupe na prijedlog dekana,
 • prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim
 • studijima i programima cjeloživotnog usavršavanja,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i
 • drugim općim aktima Akademije.

Stalna povjerenstva Vijeća Akademije jesu:

 • Povjerenstvo za kvalitetu
 • Povjerenstvo za umjetničku djelatnost
 • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
 • Povjerenstvo za Knjižnicu
 • Povjerenstvo za poslijediplomske studije i programe cijeloživotnog obrazovanja.

 

ČLANOVI VIJEĆA AKADEMIJE:

 

A) po funkciji:

dekan:

 • prof.art. DALIBOR CIKOJEVIĆ

prodekani:

 • prof.art MARINA NOVAK
 • prof.art. DRAGAN SREMEC
 • prof.dr.art. LJERKA OČIĆ
 • prof.art. KREŠIMIR SELETKOVIĆ

 

pročelnici:

 • prof.art. BERISLAV ŠIPUŠ
 • doc.dr.sc. IVAN ĆURKOVIĆ
 • prof.art. IGOR LEŠNIK
 • izv.prof. art. MARTINA SILIĆ
 • izv.prof.art. SRĐAN FILIP ČALDAROVIĆ
 • prof.art. ANĐELKO KRPAN
 • prof.art. BRANKO MIHANOVIĆ

voditelj knjižnice:

 • dr.sc. ŽELJKA RADOVINOVIĆ

B) predstavnici umjetničko nastavnih i znanstveno-nastavnih zvanja izabrani na odsjecima:

 

I. Odsjek:

 • izv.prof.art. ANTE KNEŠAUREK
 • izv.prof.art. DALIBOR BUKVIĆ
 • doc.art. TOMISLAV OLIVER

II.Odsjek:

 • izv. prof. dr. sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ

III. Odsjek:

 • izv.prof.art. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
 • prof.art. JASENKA OSTOJIĆ

IV. Odsjek:

 • prof.art. LIDIJA HORVAT-DUNJKO
 • prof.art. CYNTHIA HANSELL-BAKIĆ

V. Odsjek:

 • prof.art. KATARINA KRPAN
 • prof.art. ĐURO TIKVICA
 • izv.prof..art. PAVAO MAŠIĆ
 • prof.art. MLADEN JANJANIN

VI. Odsjek:

 • prof. art. MARIO IVELJA
 • doc. art. IVAN NOVINC
 • doc.art. KREŠIMIR BEDEK
 • izv.prof.art. SUSANNA YOKO HENKEL-DESPOT

VII. Odsjek:

 • izv.prof.art. ŽARKO PERIŠIĆ
 • prof.art. MILKO PRAVDIĆ
 • prof.art. ŠIME VULELIJA

VIII. Odsjek:

 • prof.art. TOMISLAV UHLIK

 

C) predstavnici nastavnih zvanja:

 • VLASTA GYURA PIČULIN, umjetnički savjetnik
 • IVAN BATOŠ, viši umjetnički suradnik
 • RENATA HIL, umjetnički savjetnik
 • DAVOR LJUBIĆ, viši umjetnički suradnik

D) predstavnici suradničkih zvanja:

 • ass. ANA ČORIĆ

 

E) predstavnici studenata:

 • MATIJA KASAIĆ DRAKŠIĆ
 • EMA MILIČEVIĆ
 • MORANA LAKOTIĆ
 • PETRA BUGARIN
 • OZANA TIKVICA
 • FILIP VITKO

 

 

VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12.00
12.10. vijeće akademije, 1.sjednica
09.11. vijeće akademije, 2.sjednica
14.12. vijeće akademije, 3.sjednica
12.01. vijeće akademije, 4.sjednica – svečana sjednica
18.01. vijeće akademije, 5.sjednica
15.02. vijeće akademije, 6.sjednica
15.03. vijeće akademije, 7.sjednica
12.04. vijeće akademije, 8.sjednica
10.05. vijeće akademije, 9.sjednica
12.06. vijeće akademije, 10.sjednica
10.07. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11.sjednica
15.09. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
29.09. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube