Vijeće Akademije

Vijeće Akademije je stručno vijeće Akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada.

Vijeće Akademije obavlja poslove određene Zakonom i statutom Sveučilišta, a osobito:

 • donosi odluke o akademskim, umjetničkim, znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Akademije,
 • donosi Statut i Pravilnik o studiranju,
 • donosi Proračun i završni račun Akademije,
 • daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta,
 • bira i razrješava dekana,
 • bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana,
 • provodi izbore za člana Senata i članove vijeća područja,
 • pokreće i provodi postupke izbora u zvanja i na radna mjesta i reizbora na radna
 • mjesta,
 • donosi izvedbeni plan nastave,
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa,
 • imenuje mentore asistentima, te voditelje i mentore studentima na studijima,
 • prihvaća godišnje izvješće dekana,
 • predlaže Senatu upisne kvote,
 • donosi odluku o upisu studenata na studije,
 • osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne grupe na prijedlog dekana,
 • prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim
 • studijima i programima cjeloživotnog usavršavanja,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i
 • drugim općim aktima Akademije.

Stalna povjerenstva Vijeća Akademije jesu:

 • Povjerenstvo za kvalitetu
 • Povjerenstvo za umjetničku djelatnost
 • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
 • Povjerenstvo za Knjižnicu
 • Povjerenstvo za poslijediplomske studije i programe cijeloživotnog obrazovanja.

 

ČLANOVI VIJEĆA AKADEMIJE:

 

A) po funkciji:

dekan

RED.PROF.ART. IGOR LEŠNIK

prodekani

RED.PROF.ART. SRĐAN FILIP ČALDAROVIĆ

DOC.DR.SC. SANJA KIŠ-ŽUVELA

RED.PROF.ART. ANĐELKO KRPAN

IZV.PROF.ART. MARTINA SILIĆ

 

pročelnici

red.prof.art. Berislav Šipuš
doc.dr.sc. Monika Jurić Janjik
izv.prof.art. Ivana Bilić
red.prof.art. Lidija Horvat Dunjko
red.prof.art. Đuro Tikvica
izv.prof.art. Ivan Novinc
izv.prof.art. Bànk Harkay
dr.sc. Nikolina Matoš, doc.

voditelj knjižnice:

 • dr.sc. ŽELJKA RADOVINOVIĆ, viši knjižničar

B) predstavnici umjetničko nastavnih i znanstveno-nastavnih zvanja izabrani na odsjecima:

 

I. Odsjek:

 • izv.prof.art. ANTE KNEŠAUREK
 • red.prof.art. FRANO ĐUROVIĆ
 • doc.art. TOMISLAV OLIVER

II.Odsjek:

 • prof. dr. sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ
 • doc. dr. sc. MOJCA PIŠKOR

III. Odsjek:

 • izv.prof.art. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
 • prof.art. JASENKA OSTOJIĆ

IV. Odsjek:

 • doc.art. ALEXEI TANOVITSKI
 • doc.art. ROBERT HOMEN

V. Odsjek:

 • izv.prof.art. ANTE MILIĆ
 • doc.art.  FILIP FAK
 • prof.art. MLADEN JANJANIN
 • izv.prof.art. PAVAO MAŠIĆ

VI. Odsjek:

 • prof. art. MARIO IVELJA
 • red.prof.art. MARIJA ĆEPULIĆ
 • doc.art. KREŠIMIR BEDEK
 • izv.prof.art. SUSANNA YOKO HENKEL-DESPOT

VII. Odsjek:

 • izv.prof.art. ŽARKO PERIŠIĆ
 • prof.art. MILKO PRAVDIĆ
 • prof.art. ŠIME VULELIJA

VIII. Odsjek:

 • prof.art. TOMISLAV UHLIK

 

C) predstavnici nastavnih zvanja:

 • VLASTA GYURA PIČULIN, umjetnički savjetnica
 • IVAN BATOŠ, viši umjetnički suradnik
 • DOMAGOJ GUŠČIĆ, umjetnički savjetnik
 • MARINA MATOLIĆ, umjetnička savjetnica

D) predstavnici suradničkih zvanja:

 • JELKA VUKOBRATOVIĆ, ass.

 

E) predstavnici studenata:

 • JANKO FRANKOVIĆ
 • DANIJELA IVANOVIĆ
 • ERIN KELEUVA
 • LATICA KOVAČEVIĆ
 • ANA MAJER
 • DOMAGOJ PEĆAR
 • ANTONIJA ŽARKOVIĆ

 

VIJEĆE AKADEMIJE – početak u 12 h (ako nije drukčije naznačeno)

 

29.09.2021. vijeće akademije, 13. sjednica ak.god. 2021.-2022.

 
13. 10. 2021.  vijeće akademije, 1. sjednica 
10. 11. 2021.  vijeće akademije, 2. sjednica 
7. 12. 2021.  vijeće akademije, 3. sjednica 
12. 1. 2022.  vijeće akademije, 4., svečana sjednica – Dan akademije – 100. obljetnica 
19. 1. 2022.  vijeće akademije, 5. sjednica 
16. 2. 2022.  vijeće akademije, 6. sjednica 
9. 3. 2022.  vijeće akademije, 7. sjednica 
13. 4. 2022.  vijeće akademije, 8. sjednica 
11. 5. 2022.  vijeće akademije, 9.sjednica 
8. 6. 2022.  vijeće akademije, 10. sjednica 
3. 7. 2022.*  vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11. sjednica 
8. 9. 2022.*  vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica 
28. 9. 2022.  vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube