Audicija za solistički nastup uz Zagrebačke soliste (12.1.2021.) i Zagrebačku filharmoniju (15.1.2021.)

Audicija za nastup sa Zagrebačkim solistima (dvorana Bersa, 12.1.2021.) održat će se u ponedjeljak, 30.11.2020. od 10:00-11:30h u dvorani Stančić. Svaki izvođački odsjek (3., 4., 5., 6., 7.) može predložiti jednog kandidata. 
 
Audicija za nastup sa Zagrebačkom filharmonijom (KDVL, 15.1.2021., dirigent Tomislav Fačini) održat će se u ponedjeljak, 30.11.2020. od 12:00-16:00h u dvorani Stančić. Svaki izvođački odsjek (3., 4., 5., 6., 7.) može predložiti dva kandidata.
 
Kandidati prijave šalju pročelniku odsjeka. Pročelnici odsjeka popis odabranih kandidata moraju dostaviti prodekanu A. Krpanu najkasnije 28.11.2020.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube