Audicije u ak. god. 2019./2020.

KALENDAR AUDICIJA (podložan promjenama)

AUDICIJE U AK. GOD. 2019./2020.

*prijave trebaju biti ispunjene na obrascu za audicije

 

Jules Massenet: Pepeljuga Ι ožujak 2020.

12.11.2019. Ι 12:00 Ι Dvorana Stančić

Audicija za pjevače.

Kandidati se prijavljuju isključivo pročelnici odsjeka najkasnije do 5.11.2019.

 

Koncerti sa Zagrebačkom filharmonijom i Zagrebačkim solistima Ι  siječanj 2020.

25.11.2019. Ι 10:00 Ι Dvorana Stančić

Kandidati se prijavljuju isključivo pročelnicima odsjeka najkasnije do 16.11.2019.

 

Koncerti povodom predsjedanja Hrvatske EU-om

28.11.2019. Ι 10:00 Ι Dvorana Stančić

29.11.2019. Ι 10:00 Ι Dvorana Stančić

29.11.2019. Ι 15:00 Ι Dvorana Huml

Kandidati se prijavljuju isključivo prodekanici za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju do 20.11.2019.

 

Radionica Simfonijskog orkestra MA Ι 24. i 25.1.2020.

30.11.2019. Ι 10:00 Ι Dvorana Stančić

Audicija za solista za:

J. Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 77

Kandidati se prijavljuju isključivo pročelniku odsjeka najkasnije do 25.11.2019.

 

Lisinski subotom: Židovska rapsodija Ι 25.4.2020.

17.2.2020. Ι 12:00 Ι Dvorana Stančić

Audicija za solista za:

B. Bjelinski: Koncert za klarinet i gudače
G. Gershwin: Rapsodija u plavom

Kandidati se prijavljuju isključivo pročelnicima odsjeka najkasnije do 10.2.2020.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube