Conmusterm na konferenciji “Od teorije do prakse u jeziku struke”

S kolegicom Maurom Filippi, predavačicom talijanskog jezika kao jezika struke na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, suradnica na projektu Conmusterm Sanja Kiš Žuvela održala je izlaganje “Forte, piano, fortepiano – talijanska glazbena terminologija u hrvatskim prijevodima” na 3. međunarodnoj konferenciji “Od teorije do prakse u jeziku struke”, održanoj u Zagrebu od 22. do 24. veljače 2018. u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama.

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu