Conmusterm na konferenciji “Meaning in Translation: Illusion of Precision”

Suradnik Krešimir Sučević-Međeral aktivno je sudjelovao na konferenciji Meaning in Translation: Illusion of Precision, održanoj od 16. do 19. svibnja 2018. u Rigi. Njegovo je sudjelovanje realizirano zahvaljujući sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, u okviru projekta Conmusterm.

 

program skupa

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu