Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima ‒ program i knjižica sažetaka

Objavljena je konačna verzija programa međunarodne znanstvene konferencije Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima / Terminology Research in Musicology and the Humanities koja će se održati 25. i 26. svibnja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Muzičke akademije i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sudionicima konferencije i svim zainteresiranima dostupna je i knjižica sažetaka.

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu