Conmusterm na Sveučilištu u Varšavi

Suradnica na projektu Conmusterm Sanja Kiš Žuvela sudjelovala je na konferenciji Body Part Terms in Linguistic Usage  održanoj na Sveučilištu u Varšavi 8. i 9. prosinca...   više...

Terminološka konferencija u Bukureštu

Suradnica na projektu Ana Ostroški Anić sudjelovala je 12. i 13. studenoga 2017. godine na međunarodnoj terminološkoj konferenciji Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement...   više...

Rezultati ankete o uporabi terminologije među akademski školovanim glazbenim profesionalcima u RH

odgovore na anketu možete pregledati ovdje: IP 5355 anketa pdf 2016 2017 …nastojat ćemo odgovoriti i na Vaša pitanja… što prije… 🙂

Conmusterm na 20. pedagoškom forumu scenskih umjetnosti na Fakultetu umjetnosti u Beogradu

Suradnica na projektu Conmusterm, Sanja Kiš Žuvela, aktivno je sudjelovala na 20. pedagoškom forumu scenskim umjetnosti koji je održan na Fakultetu muzičke umetnosti u...   više...

Conmusterm u Walesu

Suradnica na projektu Conmusterm Ana Ostroški Anić sudjelovala je na sastanku Odbora europskoga udruženja za terminologiju (EAFT), gdje je 4. rujna kao pozvana predavačica...   više...

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu