DIPLOMSKI ISPITI U JESENSKOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA

PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U JESENSKOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

Ako ne dođe do većih promjena uputa nadležnih službi, diplomski ispiti održat će se u redovitom roku od 9. do 25. rujna 2020. sukladno trenutačnoj epidemiološkoj situaciji. 

Održavanje diplomskih ispita za studente instrumenata i pjevanja predviđeno je u dvoranama Muzičke akademije uz uvažavanje propisanih epidemioloških mjera. Ne predviđa se održavanje diplomskih koncerata na daljinu. Moguće su prilagodbe uputama nadležnih službi koje će vrijediti u doba polaganja diplomskog ispita. Za svakog su kandidata predviđena dva termina pokusa nekoliko dana prije održavanja diplomskog koncerta, a sukladno mogućnostima i raspoloživosti prostora. 

Obrane pisanih diplomskih radova za studente dirigiranja, studija za instrumentaliste i pjevanja mogu se održati u zgradi (neposredno prije ili poslije diplomskog koncerta) ili na daljinu, o čemu odlučuju mentor i pročelnik odsjeka u dogovoru s kandidatom te upravom. 

Obrane pisanih diplomskih radova na ostalim studijskim smjerovima također se mogu održati uživo u zgradi akademije, na daljinu ili kombinirano, ovisno o naravi rada koji se brani te u skladu s trenutačnim mogućnostima, a o čemu odlučuju mentor i pročelnik odsjeka u dogovoru s upravom. Više detalja o pripremi i provedbi diplomskih ispita možete pronaći na stranici.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube