1. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE


PDF – knjižica I. odsjek

RADIONICE U SKLOPU DANA OTVORENIH VRATA


Dekan : red. prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu : red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje : doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje : red. prof. art. Anđelko Krpan

Prodekan za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju : izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić

 

O AKADEMIJI

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu najveća je i najstarija visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj. Ona je izravni nasljednik muzičke škole Hrvatskog glazbenog zavoda iz 1829. godine. Na prijelazu u 20. stoljeće škola prerasta u konzervatorij, a 1921. dobiva naziv Kraljevska muzička akademija. Od 1979. godine, članica je Sveučilišta u Zagrebu. Brojni priznati umjetnici i pedagozi studirali su i radili na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su svojim djelovanjem u domovini i svijetu pronijeli i potvrdili njezin ugled i visoku razinu izvrsnosti glazbenog obrazovanja.

 

Muzička akademija danas želi postati vodeća ustanova u regiji koja će biti standard i mjerilo vrijednosti u svim segmentima djelovanja na području visokoškolskog glazbenog obrazovanja. Cilj nam je postati glazbeni centar s međunarodnom reputacijom koji će biti prepoznat kao poželjna destinacija za studij i rad studentima i profesorima iz cijelog svijeta. Vrijednosti na kojima želimo izgraditi ovu viziju su umjetnička i pedagoška kvaliteta nastavničkog kadra, razvoj i inovativnost studijskih programa, te širenje stručnih kompetencija naših apsolvenata. Osiguranjem kontinuiteta i razvoja glazbene umjetnosti Muzička akademija želi stvoriti umjetničku i intelektualnu elitu mladih glazbenika koja će svojim javnim djelovanjem utjecati na razvoj kulture i umjetnosti za dobrobit cijele društvene zajednice.

 

Na Muzičkoj akademiji polaznici se obrazuju za široki spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina. To su studijski programi kompozicije, teorije glazbe, dirigiranja, pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe i modul pedagoških predmeta osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom i za rad u glazbenom i općem obrazovanju.

 

Dvopredmetni studij Glazbene pedagogije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom. Dvopredmetni studij Muzikologije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom i s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina, s tim da se drugi studij odabire iz ponude dvopredmetnih preddiplomskih studijskih programa navedenih sastavnica. Uvjeti studiranja propisani su Pravilnikom o studiranju Muzičke akademije te sporazumima o suradnji.

 

O ODSJEKU

Studij kompozicije organiziran je kao petogodišnji studij od samog utemeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, 1921. godine. Znamenite skladateljske osobnosti poput Blagoja Berse, Krste Odaka, Franje Dugana, Mila Cipre, Borisa Papandopula, Milka Kelemena, Stjepana Šuleka, Stanka Horvata, Marka Ruždjaka i mnogih drugih, djelovale su kao pedagozi na ovoj ustanovi, te odgojile plejadu vrsnih skladatelja. Odsjek je tako i međunarodno prepoznat kao centar izvrsnosti u području kompozicije i glazbene teorije.

 

O STUDIJU Kompozicije

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kompozicije u predmetima Osnove kompozicije, Kompozicija s instrumentacijom (modul Kompozicija), Primijenjena kompozicija (smjer Primijenjena kompozicija) te Elektronička kompozicija i Tehnike elektroničke glazbe (smjer Elektronička kompozicija) stječu se znanja i umijeća za samostalni umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva. U predmetima Tehnike elektroničke glazbe, Tehnike primijenjene glazbe, Osnove elektroničke glazbe, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Aspekti suvremene glazbe, Glazbena informatika i Solfeggio stječu se teorijska i praktička znanja koja produbljuju i proširuju razumijevanje stvaralačkih procesa u glazbi. Obvezni predmeti Klavir, Dirigiranje, Sviranje partitura i Povijest glazbe, dopunjeni osnovnim znanjima iz likovne kulture, upotpunjuju skladateljski profil studenta. U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja iz glazbene pedagogije. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, izvodi i predstavlja završni rad – skladateljsko djelo nastalo u posljednjoj godini studija. Posebna pozornost pridaje se nastavi kompozicije koja se izvodi individualno. Studentima je također omogućen rad u elektroničkom studiju koji je središnje mjesto tijekom izučavanje glazbenih tehnologija i specifičnih usmjerenja budućih skladatelja elektroničke i primijenjene glazbe. Elektronički studio opremljen je najsuvremenijom opremom za sintezu i oblikovanje zvuka, snimanje, glazbenu produkciju te interaktivne izvedbe elektroničkih djela uporabom Kyma platforme. Jednako tako Odsjek pridaje veliku važnost javnim izvedbama studentskih radova tijekom cijelog studija. Završne radove u obliku orkestralnih kompozicija javno izvode orkestri Zagrebačke filharmonije, Simfonijski orkestar HRT te Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

O STUDIJU Teorije glazbe

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Teorija glazbe stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća u području tzv. teorijskih glazbenih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Dirigiranja, Osnova kompozicije, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina Klavira, Sviranja partitura i Zbora. Modul pedagoških predmeta uvodi studente u teorijska i praktička znanja u području glazbene pedagogije. U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te polaganjem diplomskog ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, javno brani diplomski rad.

 

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kompozicije magistar/magistra muzike može djelovati kao samostalan umjetnik na području glazbenog stvaralaštva, što, uza skladanje, uključuje orkestriranje i aranžiranje. Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave te obavljati ostale prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim umjetničkim kućama može biti korepetitor baleta ili zbora. Uza završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva. Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Teorija glazbe magistar/magistra teorije glazbe osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj.

 

PROFESORI

red. prof. art. Berislav Šipuš, PROČELNIK ·       Aspekti suvremene glazbe

·       Kompozicija s instrumentacijom

red. prof. art. Vjekoslav Nježić ·       Polifonija

·       Glazbena informatika

·       Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem

red. prof. art. Srećko Bradić ·       Glazbeni oblici i stilovi

·       Kompozicija s instrumentacijom

·       Osnove kompozicije

izv. prof. art. Dalibor Bukvić ·       Harmonija

·       Harmonija na klaviru

red. prof. art. Srđan Dedić ·       Glazbeni oblici i stilovi

·       Osnove kompozicije

red. prof. art. Frano Đurović ·       Solfeggio

·       Poznavanje instrumenata

·       Glazbeni oblici i stilovi

red. prof. art. Olja Jelaska ·       Harmonija

·       Polifonija

·       Uvod u instrumentaciju

izv. prof. art. Ante Knešaurek ·       Harmonija

·       Harmonija na klaviru

red. prof. art. Frano Parać  

·       Instrumentacija

red. prof. art. Krešimir Seletković ·       Polifonija
red. prof. art. Zlatko Tanodi ·       Elektronička kompozicija

·       Primijenjena kompozicija

·       Osnove elektroničke glazbe

red. prof. art. Mladen Tarbuk ·       Kompozicija s instrumentacijom
v. pred. Vesna Nicole Klarić ·       Solfeggio
doc. Tomislav Oliver ·       Sviranje partitura

·       Glazbeni oblici i stilovi

·       Aspekti suvremene glazbe

doc.  Danijel Legin ·       Glazbeni oblici i stilovi
nasl. ass. Ivan Končić ·       Solfeggio

·       Harmonija na klaviru

·       Harmonija

·       Polifonija

 

nasl. ass. Tibor Szirovicza ·       Harmonija

·       Harmonija na klaviru

·       Priređivanje za ansamble

·       Glazbena informatika

 

ZAHTJEVI NA RAZREDBENOM ISPITU

A. PISMENI ISPIT:

1) Teorija:

 • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu.
 • Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način.
 • Melodijski intervali – uzlazno i silazno.
 • Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu.
 • Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati.
 • Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
 • Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

2) Diktat:

a) Jednoglasni diktat – niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do decime, u rasponu od velikog C do c3.

b) Zapis harmonijskih intervala do decime, na zadanom tonu uzlazno ili silazno. Zadani tonovi su u rasponu od maloga c do c2.

c) Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu uzlazno u rasponu od maloga c do c2.

d) Jednoglasni meloritamski diktat: primjer iz bečke klasike ili romantizma.

e) Dvoglasni diktat – primjer volkalno-polifonog tipa iz baroka

         f) Diktat na jednom tonu — primjer složenije ritamske strukture.

a) Bodovi 8 eliminacijski prag: ukupno manje od 4*

b) Bodovi 15 eliminacijski prag: ukupno manje od 7*

 

3) Harmonija:

 1. Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom dijatonskih i kromatskih modulacija.
 2. Četveroglasna harmonizacija zadanoga soprana s mjestimičnom primjenom dijatonskih i kromatskih modulacija.
 3. Harmonijska analiza kraćeg primjera iz literature.
 4. Dovršenje predloženoga započetog četveroglasnog odlomka u zadanom minimalnom opsegu (trajanju) – za studij kompozicije.

4) Kontrapunkt:

 1. Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu kombinaciju vrsta.
 2. Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum. 

B. PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio

a) Pjevanje s lista – primjer iz glazbene literature baroka ili bečke klasike.

b) Pjevanje s lista – primjer u C ključu (alt ili tenor) iz glazbene literature XVI. st.

   1. eliminacijski prag: ukupno manje od 4*
   2. eliminacijski brag: ukupno manje od 7*

2) Harmonija

a) Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanoga soprana – bez pripreme.

b) Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez pripreme.

3) Klavir

 1. J. B. Cramer: jedna etida, ili etida slične težine ili teža
 2. J. S. Bach: jedna cijela Francuska suita, ili Engleska suita ili Preludij i fuga
 3. W. A. Mozart: jedna cijela sonata (K. V. 332 F-dur, K. V. 311 D-dur, K. V. 333 B-dur ili K. V. 284 D-dur).

 

NAPOMENA: Kandidati za studij kompozicije trebaju priložiti partiture vlastitih skladbi u pet primjeraka te osigurati njihovu zvučnu prezentaciju (snimku izvedbe ili simulaciju).

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ZA UPIS NA STUDIJ?

Pravo prijave za upis iz stavka 1. ovoga članka imaju pristupnici koji imaju završenu srednju školu u trajanju od četiri godine, te obvezno moraju položiti ispite obveznog dijela Državne mature na osnovnoj (B) razini (hrvatski i strani jezik, matematika). Stranim državljanima, državljanima EU i osobama koje nisu završile srednjoškolsko obrazovanje u RH, priznaje se položeni ispit službenog jezika države u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja u Odjelu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa.

Na prvoj godini integriranog sveučilišnog studija upisuju se obavezni i izborni predmeti. Student u pravilu upisuje 30 ECTS u semestru.

FAKULTATIVNI PREDMET

Na svakoj godini studija može se upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i/ili društveno-humanističkog područja.

 

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ – KOMPOZICIJA

http://www.muza.unizg.hr/studiji/kompozicija/

 

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ – TEORIJA GLAZBE

http://www.muza.unizg.hr/studiji/teorija-glazbe/


STRUČNE RADIONICE U SKLOPU

Dana otvorenih vrata

 

POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA

Pozivaju se zainteresirani učenici viših razreda srednjih glazbenih škola koji imaju namjeru pristupiti prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu za studije Kompozicije, Teorije glazbe, Dirigiranja, Muzikologije, Čembala i Orgulja, kao i njihovi profesori te svi ostali zainteresirani, da se odazovu na

Seminar iz harmonije i harmonije na klaviru

19.3.2021., petak, ili 20.3.2021., subota, od 10 do 16 sati u zgradi Muzičke akademije

Naknadno će biti objavljen točan datum održavanja seminara, kao i prostor u kojem će se seminar održati.

Seminar je besplatan.

Broj sudionika će biti ograničen.

Prijave za seminar poslati na adresu elektroničke pošte pročelnika Prvog odsjeka, red.prof.art. Berislava Šipuša, do 1.3.2021. : sipus@hds.hr

Voditelj seminara je izv. prof. art. Ante Knešaurek.

 


POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA

Radionica iz solfeggia

Prikaz razredbenog ispita za instrumentalne odsjeke, odsjek za pjevanje i odsjek za muzikologiju

6.3. 2021., subota, od 14 do 16 sati, “na daljinu”, putem internetske platforme koja će naknadno biti objavljena na mrežnim stranicama Muzičke akademije

Radionica je besplatna.

Prijave za seminar poslati na adresu elektroničke pošte pročelnika Prvog odsjeka, do 1.3.2021.

Voditeljica radionice je prof. Vesna Nicole Klarić.


POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA

Pozivaju se zainteresirani učenici viših razreda srednjih glazbenih škola koji imaju namjeru pristupiti prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu za studije Kompozicije, Teorije glazbe, Dirigiranja, Muzikologije, Čembala i Orgulja na

 Seminar iz polifonije

20. veljače 2021., subota, u 12 sati , u sobi 339, 3.kat

Radionica je besplatna.

Broj sudionika bit će ograničen.

 

Radionica će se održati samo ako će biti moguće raditi “u živo” s kandidatima i učenicima; ukoliko epidemiološki uvjeti ne bi dopustili tu varijantu održavanja seminara, prof. Nježić neće održati seminar.

Prijave za seminar poslati do 14.2.2021. na adresu elektroničke pošte pročelnika Prvog odsjeka.

Voditelj radionice je red. prof. art. Vjekoslav Nježić.

 

KORISNI LINKOVI

Priručnik za učenike:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/hr-ncvvo-www-s3static/wp-content/uploads/2017/12/12110958/1.-PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE-17_18.pdf

 

Prijava ispita DM:

https://www.postani-student.hr

 

Studijski programi:

https://www.studij.hr

 

Muzička akademija:

www.muza.unizg.hr

 

Studijski programi (opširnije):

http://www.muza.unizg.hr/studiji/kompozicija/

http://www.muza.unizg.hr/studiji/teorija-glazbe/

 

Sveučilište u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/hrvatski-i-eu-studenti/

 

NCVVO:

https://www.ncvvo.hr/

 

MZO :

https://mzo.hr/hr

 

 

KONTAKTI

ADRESA:

Muzička akademija Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb

 

TELEFON:

+385 1 48 10 200 (studentska referada – kućni 106 i 114)

 

E– MAIL:

referada@muza.hr

upisi@muza.hr

 

WEB:

www.muza.unizg.hr

 

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/akademijazg

 

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCYSSh10xAUDYlMl-Ja7HA3w

 

 

BILJEŠKE:

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube