3. ODSJEK ZA DIRIGIRANJE, HARFU I UDARALJKE


PDF – knjižica III. odsjek


Sastanak s pročelnicom 3. odsjeka – Zoom :  23. siječnja u 12h 

Tema:  III odsjek –  sastanak s pročelnicom Ivanom  Bilić
Vrijeme: 23. siječnja 2021. u 12h

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92069343072?pwd=MEVobTZhc2hBSVY3OHFhL0c1M0l6Zz09

Meeting ID: 920 6934 3072
Passcode: 2Bc3Pd


HARFA – zoom sastanak – 23. siječnja 2021. u 12:45
Tema: Zoom meeting za harfu (prof. Grubišić-Ćiković)
Vrijeme: 23. siječnja 2021. u 12:45

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83724951718?pwd=WW9tYkF1ZjdtcUQ0WFdmd2Joc01DZz09

Meeting ID: 837 2495 1718
Passcode: 6hX6ce


DIRIGENTI – zoom sastanak – 23. siječnja 2021. u 12:45

Tema: Matija Fortuna Meeting
Vrijeme: 23. siječnja 2021. u 12:45

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71576180590?pwd=NFFnMzFwZUc4Y3RDb083ODZHNE41Zz09

Meeting ID: 715 7618 0590
Passcode: G3tu7R


 

Dekan: red. prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu: red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje: red. prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnjuizv. prof. Martina Silić

 

O AKADEMIJI 

Na Muzičkoj akademiji polaznici se obrazuju za široki spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina.

 

To su studijski programi kompozicije, teorije glazbe, dirigiranja, pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe i modul pedagoških predmeta osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom i za rad u glazbenom i općem obrazovanju.

 

Dvopredmetni studij Glazbene pedagogije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom. Dvopredmetni studij Muzikologije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom  odnosno Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina, s tim da se drugi studij odabire iz ponude dvopredmetnih preddiplomskih studijskih programa navedenih sastavnica. Uvjeti studiranja propisani su Pravilnikom o studiranju Muzičke akademije te sporazumima o suradnji.

Nastava se, prema studijskim programima, izvodi u osam odsjeka:

 

  1. Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe
  2. Odsjek za muzikologiju
  3. Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
  4. Odsjek za pjevanje
  5. Odsjek za klavir, orgulje i čembalo
  6. Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
  7. Odsjek za duhačke instrumente
  8. Odsjek za glazbenu pedagogiju

 

O ODSJEKU

Na III. odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke  Muzičke akademije  stječu se i primjenjuju znanja i umjeća iz područja dirigiranja, zborskog dirigiranja, te instrumenata harfe i udaraljki.

Na III. odsjeku djeluju: Simfonijski orkestar, Zbor, Komorni zbor te biNgbang ansambl udaraljki Muzičke akademije.

Nastavnici III. odsjeka za dirigiranje, harfu i udaraljke 

 

Pročelnica: izv. prof. art. Ivana Bilić, ibilic@muza.hr

 

DIRIGIRANJE:

red. prof. art. u tr. zv. Mladen Tarbuk – dirigiranje, orkestar

red. prof. art. Jasenka Ostojić – zbor, komorni zbor, osnove vokalne tehnike, dječji zbor, dirigiranje obligatno

izv. prof. art. Tomislav Fačini – zborsko dirigiranje, sviranje partitura, komorna glazba

doc. art. Ivan Josip Skender – studij i korepeticija operne literature, dirigiranje izborno

ass. Matija Fortuna – dirigiranje, sviranje partitura, orkestar

 

HARFA:  

izv. prof. art. Diana Grubišić – Ćiković – harfa, komorna glazba, metodika harfe, harfa izb.

nasl. doc. art. Mirjam Lučev – Debanić – harfa, komorna glazba, studij ork. dionica

 

UDARALJKE:     

red. prof. art. u tr. zv. Igor Lešnik – udaraljke

izv. prof. art. Ivana Bilić – udaraljke

nasl. doc. Božidar Rebić – studij ork. dionica, udaraljke izborno. metodika udaraljki

nasl. doc. Marko Mihajlović – studij ork. dionica, udaraljkaški ansambl

v. umj. s. Damir Gregurić – korepeticija

ass. Luis Camacho Montealegre – udaraljke

 

 

RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI TE PRIJELAZI S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA

(datumi su okvirni – ovisi o NISpVU) *

 

Ljetni rok

1. 12. 2020. – 15. 2. 2021.* prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr*
18. 6. 2021.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
26. 6.* objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti*
28.06. – 02.07.* ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti*
5. 7.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
13. 7.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr*
do 15. 07.* rok za žalbe*
20. 7.* objava konačnih rezultata za upis na studijske programe
22. – 23. 7.* upisi*
27. 7.* objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
20.07. – 31.07.2021* početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr*
31. 8.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
6.9. – 9. 9.* provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika*
10. 9.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
08. 9.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr *
do 10. 9.* rok za žalbe*
15. 9.* objava konačnih rezultata iza 16 sati*
22. 9.* upisi studenata iz jesenskog roka*
* datumi su okvirni – ovisi o NISpVU)
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1. 6. 2021. prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
10. 6. odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1. 7. obavijest kandidatima
7. – 9. 9. prijemni ispiti prema posebnom popisu
14. 9. verifikacija rezultata na Vijeću akademije
22.09. upisi zajedno s ostalim studentima viših godina

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube