DOV-2021-4. ODSJEK

4. ODSJEK ZA PJEVANJE


PDF – knjižica IV. odsjek


PROJEKTI NAŠIH STUDENATA:


O ODSJEKU

Studij pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu se izvodi kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 5 godina. Nastava se odvija u Zagrebu.

 

Nastavnici na IV. odsjeku za pjevanje su:

PROČELNICA: izv. prof. art. Martina Zadro, mzadro@muza.hr

 

PJEVANJE:

red. prof. art. Cynthia Hansell Bakić

red. prof. art. Lidija Horvat Dunjko

red. prof. art. Vlatka Oršanić

nasl. red. prof. art. Giorgio Surian

izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić

izv. prof. art. Miljenka Grđan

doc. art. Renata Pokupić

doc. art. Alexei Tanovitski

nasl. doc. art. Helena Lucić Šego

nasl. doc. art. Tomislav Mužek

 

KOREPETITORI:

Lana Bradić, umjetnički savjetnik

Mario Čopor, umjetnički savjetnik

Darko Domitrović, umjetnički savjetnik

Eva Kirchmayer Bilić, umjetnički savjetnik

Božo Letunić, viši umj. suradnik

Davor Ljubić, viši umj. suradnik

Ivan Pernicki, umj. suradnik

 

STUDIJ OPERNIH ULOGA:

doc. art. Simon Peter Dešpalj

doc. art. Robert Homen

doc. art. Zoran Novačić

doc. art. Ivan Josip Skender

 

OPERNA GLUMA: doc. art. Dora Ruždjak Podolski

UVOD U OPERNU GLUMU: Dražen Čuček, predavač

SCENSKI POKRET: Mateja Pučko Petković, viši predavač

TALIJANSKI JEZIK, RECITATIVI I INTERPRETACIJA: prof. Maura Filippi, viši predavač

SOLO PJESMA: doc. art. Alexei Tanovitski

HRVATSKA VOKALNA BAŠTINA: prof. Kristina Beck – Kukavčić, predavač

OSNOVE VOKALNE LITERATURE: red. prof. art. Mladen Tarbuk

DIKCIJA: izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić

METODIKA NASTAVE PJEVANJA: nasl. doc. art. Marija Kuhar-Šoša

UVOD U DRAMATURGIJU: doc. Dubravka Crnojević-Carić

FONETIKA RUSKOG JEZIKA: izv. prof. dr. sc. Željka Čelić

FONETIKA FRANCUSKOG JEZIKA: doc. Lidija Orešković Dvorski

NJEMAČKI JEZIK: Ana Nemec, predavač

 

RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI TE PRIJELAZI S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA

(datumi su okvirni – ovisi o NISpVU) *

 

Ljetni rok

1. 12. 2020. – 15. 2. 2021.* prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr*
18. 6. 2021.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
26. 6.* objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti*
28.06. – 02.07.* ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti*
5. 7.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
13. 7.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr*
do 15. 07.* rok za žalbe*
20. 7.* objava konačnih rezultata za upis na studijske programe
22. – 23. 7.* upisi*
27. 7.* objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
20.07. – 31.07.2021* početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr*
31. 8.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
6.9. – 9. 9.* provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika*
10. 9.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
08. 9.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr *
do 10. 9.* rok za žalbe*
15. 9.* objava konačnih rezultata iza 16 sati*
22. 9.* upisi studenata iz jesenskog roka*
* datumi su okvirni – ovisi o NISpVU)
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1. 6. 2021. prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
10. 6. odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1. 7. obavijest kandidatima
7. – 9. 9. prijemni ispiti prema posebnom popisu
14. 9. verifikacija rezultata na Vijeću akademije
22.09. upisi zajedno s ostalim studentima viših godina

  

 

KORISNI LINKOVI

Priručnik za učenike       https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/hr-ncvvo-www-s3static/wp-content/uploads/2017/12/12110958/1.-PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE-17_18.pdf

Prijava ispita DM           https://www.postani-student.hr

Studijski programi                   https://www.studij.hr

Muzička akademija                  www.muza.unizg.hr

Studijski programi (opširnije)

 

Sveučilište u Zagrebu     http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/hrvatski-i-eu-studenti/

NCVVO    https://www.ncvvo.hr/

MZO    https://mzo.hr/hr

 

 

KONTAKTI

adresa

Muzička akademija Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb

 

telefon

+385 1 48 10 200  (studentska referada  kućni 106 i 114)

 

e– mail

referada@muza.hr

upisi@muza.hr

 

web

www.muza.unizg.hr

 

facebook

https://www.facebook.com/akademijazg

 

ZAHTJEVI NA PRIJEMNOM ISPITU:

 

 1. ISPIT IZ PJEVANJA – potrebno je pripremiti sljedeći program
 • Jedna pjesma ili arija skladatelja XVII. i XVIII. stoljeća
 • Jedna arija iz oratorija, kantate ili mise
 • Jedna pjesma stranog skladatelja XIX. stoljeća
 • Jedna pjesma stranog skladatelja XX. ili XXI. stoljeća
 • Jedna pjesma hrvatskog skladatelja XIX., XX. ili XXI. stoljeća
 • Jedna operna arija (u originalnom tonalitetu i na originalnom jeziku)
 • Deklamacija kratkog dramskog teksta

Prijemni ispit iz pjevanja se sastoji od dvije etape.

Iz navedenog programa u prvoj etapi kandidati sami mogu izabrati prvu kompoziciju, a drugu bira komisija. Također u prvoj etapi se izvodi recitacija ili dramski tekst.

Kandidati koji prođu u drugu etapu (rezultati će biti objavljeni na web stranici MA dva sata nakon posljednjeg kandidata u prvoj etapi) sljedeći dan će izvesti još dvije kompozicije po izboru komisije.

 

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Bodovi 60; eliminacijski prag: manje od 30

 

 1. PISMENI ISPIT

1) Teorija

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu

Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)

Melodijski intervali – uzlazno i silazno

Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu

Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati

Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

2) Diktat

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru

Zapis intervala na zadanom tonu

Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu

Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike

Dvoglasni diktat

Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 1. PRAKTIČNI ISPIT

1) Solfeggio

   1. Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike
   2. Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

2) Klavir

   1. C. Czerny: op. 849 – jedna etida, ili etida slične težine
   2. Jedna cijela sonatina

Program nije nužno izvoditi napamet.

Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube