6. ODSJEK ZA GUDAČKE INTRUMENTE I GITARU


PDF – knjižica VI. odsjek


Dekan: red. prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu: red. prof. art. Srdjan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

Prodekan za umjetnost i poslovanj: red. prof. art. Andjelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju: izv. prof Martina Gojčeta Silić

 

 O AKADEMIJI

Na Muzičkoj akademiji polaznici se obrazuju za široki spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina.

To su studijski programi kompozicije, teorije glazbe, dirigiranja, pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe i modul pedagoških predmeta osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom i za rad u glazbenom i općem obrazovanju.

Dvopredmetni studij Glazbene pedagogije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom. Dvopredmetni studij Muzikologije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom  odnosno Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina, s tim da se drugi studij odabire iz ponude dvopredmetnih preddiplomskih studijskih programa navedenih sastavnica. Uvjeti studiranja propisani su Pravilnikom o studiranju Muzičke akademije te sporazumima o suradnji.

Nastava se, prema studijskim programima, izvodi u osam odsjeka:

 1. Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe
 2. Odsjek za muzikologiju
 3. Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
 4. Odsjek za pjevanje
 5. Odsjek za klavir, orgulje i čembalo
 6. Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
 7. Odsjek za duhačke instrumente
 8. Odsjek za glazbenu pedagogiju

 

O odsjeku

 

Profesori violine: izv. prof. Ivan Novinc, pročelnik odsjeka

                              red. prof. Goran Končar

red. prof. Leonid Sorokow

red. prof. Anđelko Krpan

red. prof. Marija Ćepulić

izv. prof. Orest Shourgot

izv. prof. Susanna Yoko Henkel Despot

izv. prof. Davor Philips

doc. Martin Draušnik

doc. Marco Graziani

ass. Ivo Dropulić

Profesori viole: red. prof. Milan Čunko

izv. prof. Aleksandar Milošev

izv. prof. Krešimir Petar Pustički

Profesori violončela: red. prof. Krešimir Lazar

doc. Monika Leskovar

doc. Branimir Pustički

Profesori kontrabasa: red. prof. Mario Ivelja

izv. prof. Nikša Bobetko

Profesori gitare: red. prof. Darko Petrinjak

red. prof. Istvan Römer

doc. Tomislav Vukšić

doc. Krešimir Bedek

 

Profesori komorne glazbe: red. prof. Goran Bakrač

red. prof. Jože Haluza

red. prof. Laura Vadjon

izv. prof. Pavle Zajcev

izv. prof. Zlatko Rucner

doc. Vlatka Peljhan

doc. Zita Varga

 

 

Umjetnički suradnici:  umj. sav. Renata Hil

umj. sur. Petra Gilming

umj. sur. Domagoj Guščić

umj. sur. Tibor Naglić

umj. sur. Nadja Varga Modrić

umj. sur. Ana Žgur

umj. sur. Nikolina Ljiljak

 

PRIJEMNI ISPIT – ZAHTJEVI:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer:

Violina

VIOLINA

a) VIOLINA – Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide (Rode, Dancla…) Dva stavka iz solo sonate ili partite J. S. Bacha U 1. partiti Double se ne računa kao samostalni stavak. Dovoljno je svirati samo glavni stavak bez Doublea, a u 3. partiti Menuet I i II se računaju kao jedan stavak.

Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

b) PISMENI ISPIT – Teorija Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki,   mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Viola
 1. VIOLA Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide – jedna obavezno Kreutzer J. S. Bach: dva stavka iz jedne od suita, sonata ili partita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Violončelo
 1. VIOLONČELO Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide Dva kontrastna stavka iz jedne od Bachovih suita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Kontrabas
 1. KONTRABAS Ljestvica i rastavljeni akordi J. E. Storch (I dio): Etida br. 22 za kontrabas solo ili etida sličnog sadržaja i težine J. S. Bach: dva kontrastna stavka iz suite za violončelo solo (obrada za kontrabas) ili dva kontrastna stavka iz prve ili druge Gamba sonate Koncert – jedan stavak sa kadencom CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Gitara

A) GITARA Ljestvica – dur ili harmonijski mol, trooktavne i dvooktavne Dvije etide – F. Sor opus 31. br 19 i jedna po slobodnom izboru Dva stavka iz suite, sonate ili partite J. S. Bacha Jedno cikličko djelo CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice je najmanje: metronom = 92 (ljestvice se izvode u šesnaestinskim notnim vrijednostima – dozvoljena su tri pokušaja). Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

B) PISMENI ISPIT

  • Teorija Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja Bodovi 10 eliminacijski prag: 0
  • Diktat Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima. do oktave, u srednjem registru Zapis intervala na zadanom tonu Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike Dvoglasni diktat Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5* C. PRAKTIČAN ISPIT 1) Solfeggio Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

KORISNI LINKOVI

 

Prijava ispita DM                        https://www.postani-student.hr

Studijski programi                       https://www.studij.hr

Muzička akademija                      www.muza.unizg.hr

Studijski programi (opširnije)

Sveučilište u Zagrebu       http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/hrvatski-i-eu-studenti/

NCVVO                        https://www.ncvvo.hr/

MZO                       https://mzo.hr/hr

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube