8. ODSJEK ZA GLAZBENU PEDAGOGIJU


PDF – knjižica VIII. odsjek


O AKADEMIJI

Na Muzičkoj akademiji polaznici se obrazuju za široki spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina.

To su studijski programi kompozicije, teorije glazbe, dirigiranja, pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe i modul pedagoških predmeta osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom i za rad u glazbenom i općem obrazovanju.

Dvopredmetni studij Glazbene pedagogije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom. Dvopredmetni studij Muzikologije izvodi se u suradnji s Filozofskim fakultetom  odnosno Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Studiji se izvode kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u trajanju od 5 godina, s tim da se drugi studij odabire iz ponude dvopredmetnih preddiplomskih studijskih programa navedenih sastavnica. Uvjeti studiranja propisani su Pravilnikom o studiranju Muzičke akademije te sporazumima o suradnji.

Nastava se, prema studijskim programima, izvodi u osam odsjeka:

  1. Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe
  2. Odsjek za muzikologiju
  3. Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
  4. Odsjek za pjevanje
  5. Odsjek za klavir, orgulje i čembalo
  6. Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
  7. Odsjek za duhačke instrumente
  8. Odsjek za glazbenu pedagogiju

Tko se može prijaviti na natječaj za studij Glazbene pedagogije?

Pravo na upis na I. godinu studija ima pristupnik koji ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine i položene obvezne ispite državne mature, te ispit iz izbornoga predmeta Glazbena umjetnost. Pristupnik ima pravo prijaviti se na više studija.  Za upis studija glazbene pedagogije obvezna je viša razina državne mature iz hrvatskoga jezika.

 

NASTAVNICI I SURADNICI VIII. ODSJEKA

pročelnica:

dr. sc. Nikolina Matoš, doc., nmatos@muza.hr

 

 

doc. dr.sc. Nikolina Matoš

Solfeggio B1-B4; Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, Metodika nastave solfeggia; Pedagoška praksa 1-2 (za studente I., III.a i VIII. odsjeka); Uvod u glazbenu umjetnost; Seminar iz povijesti glazbene pedagogije

 

mag. mus. Ana Čorić, asistentica

Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1-2; Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu; Pedagoška praksa 1-2 (za studente VIII. odsjeka)

 

dr. sc. Alma Zubović, prof. savjetnica (vanjska suradnica)

Osnove glazbene pedagogije; Pedagoška praksa 1-2 (za studente II. odsjeka)

 

mag. mus. Ines Lončar, asistentica

Solfeggio B1-B4; Pedagoška praksa 1-2

 

mag. mus. Ivor Prajdić, asistent

Solfeggio B1-B4; Pedagoška praksa 1-2

 

prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub / dr. sc. Diana Olčar

Psihologija odgoja i obrazovanja

 

dr. sc. Marina Đuranović, izv. prof. / prof. dr. sc. Daria Tot

 Didaktika

 

prof. art. Tomislav Uhlik

Priređivanje za ansamble 1-2; Sviranje partitura C1-C2

 

Siniša Leopold, doc.

Tambura (glavni predmet), Tambure 2, Tamburaški ansambl 1-5

Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.

Tambura (glavni predmet), Tambure 1, Metodika i pedagoška praksa nastave tambure

mag. mus. Brigita Vilč (umjetnička suradnica)

Korepeticija za Tamburu kao glavni predmet

 

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

 

KORISNE POVEZNICE

 

 

 

Prijava ispita DM        https://www.postani-student.hr

 

Studijski programi       https://www.studij.hr

 

Muzička akademija     www.muza.unizg.hr

 

Studijski programi (opširnije) http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-glazbena-pedagogija/

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-glazbena-pedagogija-dvopredmetno/

 

Sveučilište u Zagrebu                  http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/hrvatski-i-eu-studenti/

 

NCVVO                   https://www.ncvvo.hr/

 

MZO                          https://mzo.hr/hr

 

KONTAKTI

 

Adresa:

Muzička akademija Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb

Telefon:

+385 1 48 10 200  (studentska referada  kućni 106 i 114)

 

 e-mail:

referada@muza.hr

upisi@muza.hr

 

facebook:

https://www.facebook.com/akademijaZG

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube