GODIŠNJI I SEMESTRALNI ISPITI U JESENSKOM ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED GODIŠNJIH ISPITA

PRIJAVE GODIŠNJIH ISPITA

Ne dođe li do većih promjena epidemiološke situacije i smjernica nadležnih službi kojih smo se dužni pridržavati, do kraja akademske godine 2019./2020.godišnji i diplomski ispiti, sve ispitne konzultacije te ispiti provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se na isti način kao i u ljetnom roku, dakle, u jesenskom roku na daljinu će se održali oni ispiti koji su se na taj način održali u ljetnome roku, a ispiti koji su se u ljetnom roku održali u zgradi, održat će se u zgradi i u jesenskom roku, uz primjenu odgovarajućih epidemioloških mjera. 

Svakom studentu koji iz opravdanog razloga nije u mogućnosti polagati ispit u zgradi akademije, a zadovoljava uvjete za izlazak na ispit, omogućit će se alternativna provedba ispita na daljinu u odabranome ispitnom roku. 

Uz obvezno održavanje kraćega pokusnog ispita nekoliko dana prije zakazanoga termina ispita pod istim uvjetima pod kojima će se održati i stvarni ispit na daljinu, podrazumijeva se odgovornost  mentora te ispitnih povjerenstava za usuglašenost kriterija vrednovanja ispita u zgradi te ispita na daljinu. 

Prednosti ili ograničenja jednog ili drugog načina polaganja ispita uzet će se u obzir prigodom vrednovanja rezultata kako kandidati ne bi bili dovedeni u nepovoljan položaj bez obzira na način polaganja ispita. 

Dođe li do promjene epidemiološke situacije, način i termini provođenja ispita ažurirat će se na stranici http://www.muza.unizg.hr/raspored-godisnjih-ispita/ 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube