Dr.Sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ, doc.

Sistematska muzikologija

Glazba 19. stoljeća

Povijest i teorija glazbene kritike


email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


ŽIVOTOPIS

Rođen 1972. u Našicama.

 

Studij muzikologije završio na Sveučilištu u Zagrebu, doktorirao na Sveučilištu u Hamburgu.

 

Stipendist DAAD-a.

 

Zaposlen kao izvanredni profesor za muzikološke predmete na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

 

Objavio radove s područja sistematske muzikologije te o glazbi 19. i 20. stoljeća.

 

Preveo više knjiga i kraćih tekstova.

 

 

 PUBLIKACIJE

 

 1. autorski radovi

 

1.1. knjige

 

2002

Istraživanja recepcije u muzikologiji i njihovi izgledi, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, ISBN 953-6090-19-8

 

2006

Identität und Musik: Zwischen Kritik und Technik, Wien: Mille Tre Verlag, ISBN 3-900198-09-8

 

 

1.2. članci

 

1.2.1. u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim časopisima

 

1994

Čisto – Nečisto: Uz “Infinity” Milka Kelemena, Arti musices 25: 1/2, str. 267-275, ISSN 0587-5455

 

1996

Znakovi... Fragmenti...: Opaske uz glazbu Mila Cipre, Arti musices 27: 1, str. 3-40, ISSN 0587-5455

 

1999

Beispiele der Theoriebildung in der Musikwissenschaft, Muzikološki zbornik/Musicological Annual 35, str. 87-113, ISSN 0580-373X

 

Zum Begriff “System” in der Musikwissenschaft: Beobachtungen einiger pragmatisch ausgerichteten Entwürfe, u: Aleš Erjavec (ur.), XIVth International Congress of Aesthetics: “Aesthetics as Philosophy”, Ljubljana 1998, Proceedings Part 2 (= Filozofski vestnik/Acta philosophica 20/2 - Supplement), str. 325-333, ISSN 0353-4510

 

2000

“… vendar je treba obdelovati naš vrt”: K domačemu glasboslovju, Muzikološki zbornik/Musicological Annual 36, str. 91-104, ISSN 0580-373X

 

Istraživanja recepcije u muzikologiji, Muzika 4: 3/4, str. 43-57, ISSN 15152-5297

 

Zur Konstruktion der “Interdisziplinarität” bei Niklas Luhmann, u: Jeff Bernard (ur.), Borders, Signs, Transitions (= S: European Journal for Semiotic Studies 12/2), str. 327-339, ISSN 1015-0102

 

2001

Rezeptionsforschungen in der Musikwissenschaft und ihre Aussichten, Arti musices 32: 1, str. 125-127, ISSN 0587-5455

 

Što bi muzikologija mogla naučiti od teologije?, Arti musices 32: 2, str. 267-270, ISSN 0587-5455

 

“Ženski završeci”: O poetikama završavanja u “New Musicology”, Narodna umjetnost 38: 2, str. 51-72, ISSN 0547-2504

 

Signs… Fragments… Some Observations on the Music of Milo Cipra (1906-1985), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 32: 1, str. 93-132, ISSN 0351-5796

 

2002

“Svaka epoha ima ovu stranu okrenutu snovima, dječju stranu”, Muzika 6: 2, str. 76-91, ISSN 15152-5297

 

2003

Zur Dekonstruktion der Musikwissenschaft, Musik und Ästhetik 7: 25, str. 75-83, ISSN 1432-9425

 

Smrti muzikologije, Arti musices 34: 1-2, str. 199-203, ISSN 0587-5455

 

2005

Zuviel, nie genug: Musikwissenschaft und das Problem ihrer Identität, Rad HAZU, sv. 455, str. 219-260, ISSN 1330-0490

 

2006

Das aufgeschobene Ende: Versuch über die Musik Morton Feldmans, Musik und Ästhetik, 38, April, str. 58-66, ISSN 1432-9425

 

2007

Dioskuri, Zeničke sveske, br. 6/7, str. 318-321, ISSN 1840-0868

 

Telemahija, u: Leon Stefanija & Katarina Bogunović Hočevar (ur.), Racionalizem magičnega nadiha: Glasba kot podoba nepojmovnega spoznavanja. Zbornik ob jubileju Marije Bergamo (= Muzikološki zbornik 43: 2), str. 157-162, ISSN 0580-373X

 

2008

Fear of Music, TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften / Internet Journal for Cultural Studies, br. 17, April, ISSN 1560-182X

 

2009

Die Stimme, aus dem Leid geboren: Benjamin Brittens Träume, Musik und Ästhetik, 13, br. 52, str. 91-95, ISSN 1432-9425

 

2011

Korak bliže, korak dalje, Odjek 64: 4, str. 33-38,
ISSN 0029-8387

 

 

 

1.2.2. u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom

 

2001

Sablasti autonomije, u: Ivan Čavlović (ur.), 2. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”/2nd International Symposium “Music in the Society”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, str. 30-43, ISBN 9958-9591-0-0

 

2011

Interception, u: Leon Stefanija & Nico Schüler (ur.), Approaches to Music Research: Between Practice and Epistemology, Frankfurt/M. et. al.: Peter Lang, str. 85-90, ISBN 978-3-631-59200-7

 

 

1.2.3. u domaćim zbornicima radova

 

2004

“Kako pristati uz semiotiku?”: O nekim aspektima recepcije hrvatske glazbe, u: Eva Sedak (ur.), Između moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910.-1960. – Radovi s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996., Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, str. 37-42, ISBN 953-6090-14-7

 

2008

Dječji prizori, u: Nikša Gligo (ur.), Generacija 1906: Zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb: HAZU, str. 87-92, ISBN 978-953-154-847-2

 

2009

& Petar Milat: O anarhiji u glazbi, u: Eva Sedak & Marcel Bačić (ur.), Plava konjica: Almanah ”Plavi jahač” i Projekt ”Plavi jahač” Hrvatskoga glazbenog zavoda, Zagreb: HGZ, str. 247-261, ISBN 978-953-99277-1-2

 

DvoKorak, u: Nikša Gligo & Dalibor Davidović & Nada Bezić (ur.), Glazba prijelaza: Svečani zbornik za Evu Sedak / Music of Transition: Essays in Honour of Eva Sedak, Zagreb: ArTresor – HRT, str. 95-100, ISBN 978-953-6522-67-5

 

2012

Dragi prijatelju..., u: Dalibor Davidović & Nada Bezić (ur.), Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikšu Gliga / New Unknown Music: Essays in Honour of Nikša Gligo, Zagreb: DAF, str. 220-226, ISBN 978-953-6956-29-6

 

 

1.3. recenzije tiskanih publikacija

 

2000

Alistair Wightman, “Karol Szymanowski: His Life and Work”, Arti musices 31: 1-2, str. 233-235, ISSN 0587-5455

 

Nikša Gligo, “Zvuk – znak – glazba: Rasprave oko glazbene semiografije”, Arti musices 31: 1-2, str. 235-241, ISSN 0587-5455

 

Naila Ceribašić – Grozdana Marošević (ur.), “Glazba, folklor i kultura/Music, Folklore, and Culture: Svečani zbornik za Jerka Bezića/Essays in Honour of Jerko Bezić”, Arti musices 31: 1-2, str. 242-247, ISSN 0587-5455

 

Alistair Wightman, “Karol Szymanowski: His Life and Work”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 31: 1, str. 101-103, ISSN 0351-5796

 

2002

Alastair Williams, “Constructing Musicology”, Arti musices 33: 1, str. 81-95, ISSN 0587-5455

 

2003

Alastair Williams, “Constructing Musicology”, Ashgate Publishing Company, Aldershot-Burlington, Vt., 2000”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 34: 1, str. 79-88, ISSN 0351-5796

 

2005

Christian Thorau, Semantisierte Sinnlichkeit: Studien zu Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, sv. 50), Stuttgart: Franz Steiner, 2003, 296 str., ISBN 3-515-07942-4, Arti musices, 36: 1, str. 145-151, ISSN 0587-5455

 

Christian Thorau, Semantisierte Sinnlichkeit: Studien zu Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, sv. 50), Stuttgart: Franz Steiner, 2003, 296 str., ISBN 3-515-07942-4, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 36: 2, str. 305-312, ISSN 0351-5796

 

Leon Stefanija: Metode analize glasbe: Zgodovinsko-teoretski oris, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Ljubljana 2004, 218 str., ISBN 961-237-103-2, Arti musices, 37: 2, str. 291-293, ISSN 0587-5455

 

2012

Irena Paulus: Kubrickova glazbena odiseja, Zagreb: Pozitiv film, 2011, 331 str., ISBN 978-953-7675-03-5, Arti musices, 43: 1, str. 117-120, ISSN 0587-5455

 

 

1.4. enciklopedijski članci

 

2001

Cipra, Milo, u: Stanley Sadie (ur.), The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, sv. 5, str. 866, ISBN 0-333-60800-3

 

2010

New Musicology, u: Helga de la Motte-Haber & Heinz von Loesch & Günther Rötter & Christian Utz (ur.), Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, sv. 6), Laaber: Laaber Verlag, str. 349-350, ISBN 978-3-89007-566-2

 

 

1.5. stručni radovi

 

1999

O djelu i ne-djelu, u: Raul Knežević (ur.): Acezantez, Zagreb: Muzički informativni centar, str. 93-102.

 

2005

& Ksenija Stevanović: Archipelagos of Sound: Navigating the Sound Straits…, u: isti (ur.): Archipelagos of sound: Music and its History within the Imperial World Order, Zagreb: Croatian Composers’ Society – Cantus, str. 48-77.

 

Bartókova etno-fono-grafija, WAM, br. 24, str. 38-40, ISSN 1332-019X

 

2006

O starenju izvedbe, WAM, br. 29, str. 10-12, ISSN 1332-019X

 

2007

Akuzmatik, WAM, br. 34, str. 12, ISSN 1332-019X

 

2008

Glazba bez početka i kraja, WAM, br. 35, str. 17-18, ISSN 1332-019X

 

Richter, Vol. 5: Franz Schubert, WAM, br. 36, str. 20-21, ISSN 1332-019X

 

Leoš Janáček, WAM, br. 37, str. 12-17, ISSN 1332-019X

 

2009

Richard Wagner: Parsifal, WAM, br. 40, str. 26-28, ISSN 1332-019X

 

Ta magična kutija..., WAM, br. 40, str. 59-60, ISSN 1332-019X

 

Protuberance, u: Đurđa Otržan: Spašavanje pobune: Ogledi 1978-2008, Zagreb: HRT, str. 4-9, ISBN 978-953-6173-37-2

 

Tristan Murail: Poetika realnog, u: Dina Puhovski (ur.): 25. Muzički biennale Zagreb, Zagreb: HDS, str. 424-429.

 

2010

Scelsi i Knaifel - braća po Duhu, WAM, br. 43/44, str. 36-38, ISSN 1332-019X

 

Morton Feldman: The Viola in My Life, WAM, br. 45, str. 21-22, ISSN 1332-019X

 

 

Veći broj kraćih eseja, recenzija i osvrta.

 

 

1.6. ostalo

 

2011

Djelatnost Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2009/10., Arti musices, 42: 1, 125-132, ISSN 0587-5455

 

2012

Djelatnost Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2010/2011., Arti musices, 43: 1, 161-167.

 

 

 

 

2. urednički radovi

 

1999

Raul Knežević (ur.) & Dalibor Davidović (stručni suradnik): Acezantez, Zagreb: Muzički informativni centar.

 

2005

& Ksenija Stevanović (ur.): Archipelagos of Sound: Music and its History within the Imperial World Order, Zagreb: HDS & Cantus.

 

2008

Leon Stefanija: Metode analize glazbe: Povijesno-teorijski ocrt, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, ISBN 13 978-953-6090-31-0

 

2009

& Nikša Gligo, Nada Bezić (ur.): Glazba prijelaza: Svečani zbornik za Evu Sedak / Music of Transition: Essays in Honour of Eva Sedak, Zagreb: ArTresor – HRT, ISBN 978-953-6522-67-5

 

2011

Anđelko Klobučar: Glazbeni oblici, Zagreb: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-97100-5-5

 

& Nikša Gligo, Seadeta Midžić, Daniel Teruggi, Jerica Ziherl (ur.): Proceedings of the International Conference Pierre Schaeffer: mediArt, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, ISBN 978-953-6501-78-6

 

2012

& Nada Bezić (ur.): Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikšu Gliga / New Unknown Music: Essays in Honour of Nikša Gligo, Zagreb: DAF, ISBN 978-953-6956-29-6

 

 

 

3. prijevodi

 

2006

Alexander García Düttmann: Visconti: Uvidi u krvi i mesu, Zagreb: Blok, ISBN 953-95317-0-5

 

2008

Christoph Menke: Prisutnost tragedije: Ogled o sudu i igri, Beograd – Zagreb: Beogradski krug – Multimedijalni institut, ISBN 978-953-7372-03-3

 

2009

Jacob Taubes: Zapadna eshatologija, Zagreb: Antibarbarus, ISBN 978-953249095-4

 

 

Prijevod niza kraćih tekstova (Theodor W. Adorno, Pierre Boulez, Daniel Charles, Christoph Cox, Carl Dahlhaus, Constantin Floros, Vinko Globokar, Tibor Kneif, Helmut Rösing, Marius Schneider i dr.), objavljenih u stručnim publikacijama ili emitiranih na Trećem programu Hrvatskog radija.