Medinea On Air

Otvorene su prijave za sudjelovanje na drugoj online sesiji projekta Medinea On Air koje će se održati od 8. do 15. prosinca 2022.

Medinea On Air je besplatan online program razmjene znanja namijenjen mladim umjetnicima. Ova druga sesija usredotočit će se na pripremu za audicije Mediteranskog orkestra mladih (koja će se u Zagrebu održati u ožujku 2023. godine), kako na glazbenoj tako i na tehničkoj razini. Predstavit će i alate za izradu video i zvučnih zapisa, kao i rješenja za zajedničko vježbanje na daljinu. Osim toga, tema kojom će se baviti webinar je bliskoistočna i balkanska glazba, njezino prisvajanje od strane jazz glazbenika, kao i općenito propitivanje mediteranskog identiteta.

Rok za prijave je 7. prosinca 2022. u 15:00 sati

Link za prijave: https://bit.ly/RegisterToMOAII

Medinea On Air je projekt financiran od strane Erasmus+ programa a okuplja šest partnera: Festival d’Aix-en-Provence (Francuska), Ente Musicale di Nuoro (Italija), ARC Research and Consultancy (Malta), Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (Slovenija) i Technical University of Istanbul (Turska)

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube