NATJEČAJ – IZBOR U ZVANJE

NN 19.07.2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg maršala Tita 12

 

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

 

  1. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Tambure – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  2. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  3. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto viši predavač za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, za predmet Talijanski jezik – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, odnosno znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za t.2. stupanj B2, odnosno za t. 1.,3. stupanj C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na CD-u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju do petka, 25. kolovoza 2017.g. do 12.00 sati. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Preporučene prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg maršala Tita 12, s naznakom „za natječaj“. Prijave se mogu osobno dostaviti na urudžbeni zapisnik od ponedjeljka, 21. kolovoza 2017., u sobu 437, Trg maršala Tita 12.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se u Tajništvo, Trg maršala Tita 12/4, ili na tel.4810-200, kućni 108.

 

 

 

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter