N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

 

  1. jedan (1) izvršitelj na položaj III. vrste – voditelj radionice / domar elektrotehničkog usmjerenja, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • KV/SSS- elektrotehničkog smjera
  • psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mjestu koje uključuje i rad s posebnim uvjetima rada
  • 2 godina radnog iskustva u struci ili sličnim poslovima
  • probni rad 2 mjeseca.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

S obzirom na posebne zahtjeve radnog mjesta kandidati moraju biti spremni na odgovarajuće testiranje.
Za razgovor i testiranje prednost će se dati onim kandidatima koji su radili na istim ili sličnim poslovima.

 

Rad će se obavljati u dvije smjene.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • elektronički zapis HZMO – a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – a.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo,  priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se na tel. 4810-200, kućni 107.

Prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom “za natječaj” ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik, Trg Republike Hrvatske 12, 4. kat, soba 437, u vremenu od 9 do 14 sati.

objavljeno u NN 16.05.2018.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu | web stranica ne koristi "kolačiće" niti na bilo koji drugi način prati posjetitelje.

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter