N A T J E Č A J ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

Klasa: 602 – 04 / 21 – 10 / 7
Ur.broj: 251 – 79 – 1 – 21 – 1
Zagreb, 17. Veljače 2021.

N A T J E Č A J
ZA UPIS NA
JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA
U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

Program umjetničkog usavršavanja organizira se za umjetničke discipline: elektronička glazba, dirigiranje, zborsko dirigiranje, harfa, udaraljke, pjevanje, klavir, čembalo, orgulje, gudačke i duhačke instrumente.

Cijena usavršavanja je:
– elektronička glazba 17.000,00 kn
– pjevanje 15.000,00 kn
– ostali programi – s korepeticijom 13.000,00 kn
– ostali programi – bez korepeticije 11.000,00 kn
i može se platiti u dva obroka.

Trošak prijemnog ispita iznosi 500,00 kn. Trošak završnog ispita pred povjerenstvom plaća se posebno i iznosi 1.000,00 kn.

Prijave za upis mogu se predati do 24. 2.2021.
Prijave za upis predaju se na propisanom obrascu na internet stranici Akademije (www.muza.unizg.hr).
Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:
• diplomu;
• fotokopiju dopunske isprave o studiju ili indeksa
• domovnicu ili putnu ispravu za strance;
• životopis s opisom umjetničke djelatnosti;
• potvrdu o uplaćenoj pristojbi za troškove prijave i upisa
(na žiro račun Muzičke akademije IBAN HR50 23400091100159167);
• popis skladbi pripremljenih za izvođenje na prijemnom ispitu;

Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.

Prijemni ispiti održavaju se u razdoblju od 3. – 5. 3. 2021.
* Muzička akademija zadržava pravo izmjene rokova prijemnih ispita.

Prijave na natječaj predaju se u elektroničkom obliku na referada@muza.hr ili poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb.
Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4826808, e-mail referada@muza.hr ili na internetskoj stranici Akademije.

dekan
red. prof. art. Igor Lešnik

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube