N A T J E Č A J ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2021./2022.

Klasa: 643 – 02 / 22 – 10 / 9

Ur.broj: 251 – 79 – 1 – 22 – 1

Zagreb, 19.01.2022.

 

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA

JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA

U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2021./2022.

         Program umjetničkog usavršavanja organizira se za umjetničke discipline: elektronička glazba, dirigiranje, zborsko dirigiranje, harfa, udaraljke, pjevanje, klavir, čembalo, orgulje, gudačke i duhačke instrumente.

 

Cijena usavršavanja je:

– elektronička glazba                                                                       17.000,00 kn

– pjevanje                                                                                         15.000,00 kn

– ostali programi – s korepeticijom                                                  13.000,00 kn

– ostali programi – bez korepeticije                                                 11.000,00 kn

i može se platiti u dva obroka.

 

         Trošak prijemnog ispita iznosi 500,00 kn. Trošak završnog ispita pred povjerenstvom plaća se posebno i iznosi 1.000,00 kn.

         Prijave za upis mogu se predati do 18. 2.2022.

         Prijave za upis predaju se na propisanom obrascu koji se može dobiti u referadi, a isti se mogu pronaći i na internet stranici Akademije (www.muza.unizg.hr).

Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:

  • diplomu;
  • fotokopiju dopunske isprave o studiju ili indeksa
  • domovnicu ili putnu ispravu za strance;
  • životopis s opisom umjetničke djelatnosti;
  • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za troškove prijave i upisa

(na žiro račun Muzičke akademije IBAN HR50 23400091100159167);

  • popis skladbi pripremljenih za izvođenje na prijemnom ispitu;

Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.

Prijemni ispiti održavaju se u razdoblju od 2. – 5. 3. 2022.

* Muzička akademija zadržava pravo izmjene rokova prijemnih ispita.

Prijave na natječaj predaju se osobno u referadi  ili poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4810-200/ kućni 106 ili 114, e-mail referada@muza.hr ili na internetskoj stranici Akademije.

 

red. prof. art. Igor Lešnik, dekan

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube