Nastupna predavanja

2. odsjek | 8. odsjek KBF


Nastupno predavanje – Postupak izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za muzikološke predmete:


Nastupno predavanje | Lucija Konfic | Ranobarokna monodija na istočnoj obali Jadrana

ponedjeljak, 12. listopada 2020. u 14:00 sati, dvorana Stančić

POVJERENSTVO
dr. sc. Ivan Ćurković, doc.
dr. sc. Monika Jurić Janjik, doc. (predsjednica)
dr. sc. Vjera Katalinić, nasl. red. prof.


Nastupna predavanja : Postupak izbora u naslovno suradničko zvanje asistenta za muzikološke predmete:


Postupak izbora u naslovno suradničko zvanje asistenta za muzikološke predmete>

Nastupno predavanje | Marija Cestarić | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

utorak, 6. listopada 2020. u 9:00h, Dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

————————
Nastupno predavanje | Tatjana Gaćeša | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

četvrtak, 8. listopada 2020. u 15:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

————————
Nastupno predavanje | Domagoj Kučinić | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

srijeda, 7. listopada u 15:00h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Vedran Lesar |Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

petak, 9. listopada u 15:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković, doc. (predsjednik)
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač

————————
Nastupno predavanje | Domagoj Marić |Glazbena Moderna u Hrvatskoj

ponedjeljak, 5. listopada u 13:00h, Dvorana Sančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Daniela Perković | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

četvrtak, 8. listopada 2020. u 14:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Ivana Petravić | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

ponedjeljak, 5. listopada u 12:00h, Dvorana Stančić (IV. kat

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Dario Poljak | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

četvrtak, 8. listopada 2020. u 13:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Ana Popović | Tretman boje u glazbi nakon Drugoga svjetskog rata

petak, 9. listopada 2020. u 11:00h, dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Dina Puhovski | Tretman boje u glazbi nakon Drugoga svjetskog rata

petak, 9. listopada 2020. u 9:00h, dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.
————————
Nastupno predavanje | Klara Zečević Bogojević | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

srijeda, 7. listopada u 14:00h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Ivan Ćurković (predsjednik)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.


Nastupna predavanja: Postupak izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za muzikološke predmete:


Nastupno predavanje | Nada Bezić | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

srijeda, 7. listopada u 16:00h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Tomislav Bužić | Tretman boje u glazbi nakon Drugoga svjetskog rata

petak, 9. listopada 2020. u 10:00h, dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Marija Cestarić | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

utorak, 6. listopada 2020. u 9:00h, Dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Aldo Foško | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

utorak, 6. listopada u 10:00h, Dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Domagoj Marić | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

ponedjeljak, 5. 10. 2020. u 13:00h, Dvorana Stančić (IV. kat

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Ivana Petravić | Glazbena Moderna u Hrvatskoj

ponedjeljak, 5. listopada u 12:00h, Dvorana Stančić (IV. kat

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Dario Poljak | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

četvrtak, 8. listopada 2020. u 13:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Ana Popović | Tretman boje u glazbi nakon Drugoga svjetskog rata

petak, 9. listopada 2020. u 11:00h, dvorana Stančić (IV. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.
———————
Nastupno predavanje | Ana Unkić | Koncert kao glazbena vrsta u razdoblju baroka

petak, 9. listopada u 16:30h, učionica 319 (III. kat)

POVJERENSTVO

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. (predsjednica)
dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. viši predavač
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof.

 


VIII. odsjek za glazbenu pedagogiju

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, u  interdisciplinarnom području znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija, glazbena pedagogija), za glazbeno-pedagoške predmete, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju – 2 izvršitelja u radnom odnosu na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50%., a u svezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 15.07.2020.g. održati će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, u utorak, 06.10.2020., soba 339.

Pristupnici nastupnog predavanja:


  1. Ivana Senjan (početak nastupnog predavanja 14.00h)

Tema nastupnog predavanja:

Godišnje planiranje nastave (makroplaniranje) u nastavi teorijskih glazbenih predmeta: dijakronijski i sinkronijski pristup nastavi Glazbenih oblika


2. Ivor Prajdić (početak nastupnog predavanja 15.00h)

Tema nastupnog predavanja:

Artikulacija nastavnog sata (mikroplaniranje) u nastavi Glazbenih oblika: Glazbena rečenica


  1. Ines Miletić (početak nastupnog predavanja 16.00h)

Tema nastupnog predavanja:

Artikulacija nastavnog sata (mikroplaniranje) u nastavi Glazbenih oblika: Dvodijelna pjesma


  1. Ines Lončar (početak nastupnog predavanja 17.00h)

Tema nastupnog predavanja:

Primjena nastavnih metoda u nastavi teorijskih glazbenih predmeta na primjeru nastavnog predmeta Harmonija


  1. Jelena Pušić (početak nastupnog predavanja 18.00h)

Tema nastupnog predavanja:

Artikulacija nastavnog sata (mikroplaniranje) u nastavi Harmonije: Uvod u kromatiku


Nastupno predavanje održati će pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. dr.sc. Nikolina Matoš, predsjednica
  2. dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, član
  3. prof.dr.sc. Marina Đuranović, vanjski član

Obavijest o nastupnom predavanju KBF

U postupku izbora nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavač za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcije glazbe – sviranje, na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a u svezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 13.11.2019.g. održati će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, u srijedu, 07.10.2020. s početkom u 9.00h, učionica 326 (III. kat).

Popis pristupnika nastupnog predavanja:

1. Boris Klarić (početak nastupnog predavanja u 9.00h)

PREDLOŽENA TEMA NASTUPNOG PREDAVANJA:

  • Praktično-analitička obrada primjera iz literature: G. Faurė – Requiem op. 48. VI libera me
2. Ivan Končić (početak nastupnog predavanja u 10.00h)

PREDLOŽENA TEMA NASTUPNOG PREDAVANJA:

  • Praktično-analitička obrada primjera iz literature: W. A. Mozart – Duo br. 5 u B-duru za violinu i violu, KV 424, II. Andante cantabile

Nastupno predavanje održati će pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. red.prof.art. Berislav Šipuš, predsjednik
2. red.prof.art. Krešimir Seletković, član
3. izv.prof.art. Viktorija Čop, član

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube