NATJEČAJ ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

Klasa: 643-02/20-10/16

Ur.broj: 251-79-1-20-2

Zagreb, 19.06.2020.

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA

JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA

U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

 

         Program umjetničkog usavršavanja organizira se za umjetničke discipline: elektronička glazba, dirigiranje, zborsko dirigiranje, harfa, udaraljke, pjevanje, klavir, čembalo, orgulje, gudačke i duhačke instrumente.

Cijena usavršavanja je:

– elektronička glazba                                                             17.000,00 kn

– pjevanje                                                                              15.000,00 kn

– ostali programi – s korepeticijom                                        13.000,00 kn

– ostali programi – bez korepeticije                                       11.000,00 kn

i može se platiti u dva obroka.

 

Trošak prijemnog ispita iznosi 500,00 kn. Trošak završnog ispita pred povjerenstvom plaća se posebno i iznosi 1.000,00 kn.

Prijave za upis mogu se predati do 30. 9.2020.

Prijave za upis predaju se na propisanom obrascu na internet stranici Akademije (www.muza.unizg.hr).

Uz prijavu, pristupnik je dužan priložiti:

  • diplomu;
  • fotokopiju dopunske isprave o studiju ili indeksa
  • domovnicu ili putnu ispravu za strance;
  • životopis s opisom umjetničke djelatnosti;
  • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za troškove prijave i upisa

(na žiro račun Muzičke akademije IBAN HR50 23400091100159167);

  • popis skladbi pripremljenih za izvođenje na prijemnom ispitu;

Prijemni ispiti održavaju se u razdoblju od 1. – 10. 10. 2020.

* Muzička akademija zadržava pravo izmjene rokova prijemnih ispita.

 

Prijave na natječaj šalju se u elektroničkom obliku na referada@muza.hr poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4810-200/ kućni 106 ili 114, e-mail referada@muza.hr ili na internetskoj stranici Akademije.

 

dekan

red. prof. art. Igor Lešnik

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube