NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u ak. god. 2023./2024. – jesenski upisni rok

NATJEČAJ   za upis studenata u prvu godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u ak. god. 2023./2024. – jesenski upisni rok
Red.br. studij-smjer
2 Teorija glazbe 1
3 Muzikologija; smjer: Muzikologija, Etnomuzikologija 3
5 Dirigiranje; smjer: Dirigiranje, Zborsko dirigiranje 1
6 Pjevanje 1
7 Studij za instrumentaliste  
a smjer – Udaraljke 1
b smjer – Harfa 1
c smjer – Klavir 5
e smjer – Orgulje 1
f smjer – Violina 3
g smjer – Viola 3
i smjer – Kontrabas 1
k smjer – Flauta 1
l smjer – Oboa 2
m smjer – Klarinet 1
n smjer – Fagot 1
o smjer – Saksofon 1
s smjer – Trombon 1
t smjer – Tuba 1
u smjer – Eufonij 1
8 Glazbena pedagogija 6
UKUPNO 36
29 Strani državljani*  
SVEUKUPNO 36
*strani državljani ulaze u redovne upisne kvote

 

 

Prijave za razredbeni ispit u drugom upisnom roku obavljaju se do 25. kolovoza 2023. na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i putem prijave na e-adresu upisi@muza.hr.

Prijavi treba priložiti potvrdu o uplati 39,82 eur na žiro-račun Muzičke akademije IBAN  HR50 2340 0091 1001 5916 7.

 

NAPOMENE:

 

  1. Pristupnici za sve studije, koji nisu prešli razredbeni prag ili su eliminirani u srpanjskom roku, mogu pristupiti ispitima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti na raspisana slobodna mjesta u rujanskom roku, pod uvjetom da su pozitivno ocijenjeni iz glavnog predmeta (kompozicija, dirigiranje, pjevanje i instrumenti).
  2. Studenti koji su se u srpanjskom roku upisali imaju pravo pristupiti razredbenom ispitu u jesenskom roku i promijeniti studij.
  3. Svi kandidati moraju poslati nove prijave jer se stare iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.
  4. Raspored ispita provjere objavit će se na mrežnoj stranici http://www.muza.unizg.hr/
  5. 31. kolovoza 2023.
  6. Svi kandidati moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnoga ispitnog roka ne uvažavaju.
  7. Ispiti provjere u jesenskome ispitnom roku održat će se od 4. do 6. rujna 2023., a rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici http://www.muza.unizg.hr/ te na oglasnoj ploči akademije 7. rujna 2023. iza 14 h.
  8. Upis u 1. godinu studija bit će 22. rujna 2023.

 

 

Sve obavijesti mogu se dobiti na mail upisi@muza.hr

 

 

KLASA: 602-04/23-05/06
URBROJ: 251-79-1/1-23-05

 

Zagreb, 21. srpnja 2023.

 

 

D e k a n :

 

 

red. prof. art. Igor Lešnik

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube