Obavijest o izboru (3)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa:100-01/21-3/12

Urbroj:251-79-1-21-6

 

Zagreb, 23.02.2021.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto predavač, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 21.10.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u nastavno  zvanje i radno mjesto predavač za područje društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene  znanosti, za glazbeno – pedagoške predmete, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju  – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabrana  Ana Čorić.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

D E K A N:

 red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.


 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa:100-01/21-3/12

Urbroj:251-79-1-21-7

Zagreb, 23.02.2021.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 21.10.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u naslovno  nastavno  zvanje umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru  – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabrana  Ana Dadić.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

  D E K A N:

 red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 


 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa:100-01/21-3/12

Urbroj:251-79-1-21-5

Zagreb, 23.02.2021.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u umjetničko – nastavno zvanje i radno mjesto docent, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 17.06.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u umjetničko – nastavno  zvanje i radno mjesto docent  za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – dirigiranje, za dirigentske predmete, na Odsjeku za dirigiranje, harfu i udaraljke  – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabran  Matija Fortuna.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

  D E K A N:

 red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube