Područni odsjek Rijeka

FiulodrammaticaPodručni odsjek Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u Rijeci djeluje od  1995. godine.
Na područnom odsjeku odvija se nastava studijskih programa Pjevanja i Klavira. Trenutno na odsjeku studira 20 studenata, a nastavu održava 22 stalnih i vanjskih nastavnika. Nastava se odvija u prostorima PO Rijeka – Korzo 28, Rijeka, te  u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci – Sveučilišna avenija 4, Rijeka.


Umjetnički voditelj područnog odsjeka Rijeka:
Babin Vladimir, izv.prof.


Administrativni voditelj područnog odsjeka Rijeka:
mr.sc. Jasna Mihalinčić, viši predavač

 

NASTAVNICI I SURADNICI

IV. odsjek za pjevanje:

Olga Šober, doc. (pjevanje)

Ingrid Haller, asistent (komorno pjevanje)

Fak Filip, umj. suradnik (korepeticija)

Brandibura-Kožul Oksana, predavač (scenski pokret)

Karađole Šegvić Edita, predavač (operna gluma, dikcija)

Matošević Nada, doc. (studij opernih uloga)

Zvinekova Oksana, umj. suradnik (korepeticija- operna gluma)

V. odsjek za klavir, orgulje i čembalo:

Babin Vladimir, izv. prof. (klavir)

Bakrač Maja, doc.(klavir, klavir obligatno, klavirski duo)

Fak Filip, asistent (klavir,  klavirski praktikum)

Kovačić Nina, viši predavač (korepeticija, klavir obligatno)

Teoretski predmeti:

Brajković Massimo, red. prof (glazbeni oblici i stilovi)

Đonlić Veno, viši predavač (tjelesna i zdravstvena kultura)

Grgurić Diana, doc. (povijest glazbe)

Klapan Anita, red.prof. (didaktika)

Matić Aleksandra, predavač (harmonija)

Matošević Nada, doc. (zbor, dirigiranje)

Mihalinčić Jasna, viši predavač (autorsko pravo, društveno pravni aspekti glazbe)

Munić Bauer Vesna, izv.prof (uvod u povijest umjetnosti)

Vlaho Vesna, predavač (solfeggio)

Kolegiji: engleski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, psihologija odgoja i obrazovanja održavaju se u prostorima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temeljem ugovora između Muzičke akademije Zagreb i Filozofskog fakulteta u Rijeci.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter