Predaudicija za VII. odsjek 15.01. – redoslijed nastupa

Predaudicija za VII. odsjek

15.1. u 16 sati, dvorana Stančić

(audicija na nivou akademije je 17.1.)

Redoslijed:

 

Sebastijan Tarbuk, fagot

C.M.von Weber: Koncert u F duru, op.75 (18′)

Klavirska pratnja: Marina Matolić, umj. savjetnik

Nathan Ukalović, klarinet

C.M.von Weber: Koncert br.2 u Es duru, op.74 (22′)

Klavirska pratnja: Marina Matolić, umj. savjetnik

Antonio Haller, oboa

J.W. Kalliwoda: Cocertino u F duru , op 110 (17′)

Klavirska pratnja: Marijana Komljenović, umj. savjetnik

Dunja Đurđević, flauta

C.Reinecke: Koncert u D duru, op.283 (22′)

Klavirska pratnja: Marijana Komljenović, umj. savjetnik

Božan Bejo, klarinet

C.M.von Weber: Koncert br.2 u Es duru, op.74 (22′)

Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. suradnik

Ana Dadić, flauta

C. Reinecke: Koncert u D duru, op.283 (22’)

Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. suradnik

 

KOMISIJA:  Novak, Penezić, Brozić, Reba, Perišić, Mihanović

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter