OBAVIJESTI – IZBORNI PREDMETI

ANSAMBL ZA SUVREMENU GLAZBU – ASMANGU

Mole se studenti zainteresirani za sudjelovanje u ansamblu ASMANGU, odnosno upis izbornoga predmeta Projekt komornog ansambla za novu glazbu 1 – 6, da se jave prof. Berislavu Šipušu s molbom na adresu sipus@hds.hr.

Upis predmeta obavit će se naknadno (od 5. listopada nadalje) uz odobrenje mentora.


MUZIKOTERAPIJA 2020./2021.

U akademskoj godini (2020./2021.) neće se izvoditi predmet Osnove muzikoterapije (zbog epidemiološke situacije i otežanih okolnosti u provođenju nastave obveznih predmeta).


Osnove kompozicije 1 /(izborni predmet)

Prof. Bradić poziva studente koji žele pohađati kolegij Osnove kompozicije 1 /izborni predmet)

da se jave na email: srecko.bradic@gmail.com ili tel. 0913360115.


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube