Privremeni rezultati izbora za članove Studentskog zbora Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Z A P I S N I K

IZBORNOG POVJERENSTVA 

 

Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora 2021. za studentski zbor Muzičke akademije,  sastalo se dana 25.03.2021. te je pregledalo zapisnik Biračkog odbora.

Izborno povjerenstvo konstatira da nije bilo povreda koje su utjecale ili mogle utjecati na rezultate izbora te utvrđuje

 

PRIVREMENE REZULTATE

STUDENTSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR MUZIČKE AKADEMIJE

 

U Studentski zbor Muzičke akademije izabrano je prvih 10 kandidata s najvećim brojem glasova, i to:

 

  1. JANKO FRANKOVIĆ 103
  2. ERIN KELEUVA   87
  3. LATICA KOVAČEVIĆ   76
  4. DOMAGOJ PEĆAR   73
  5. ANTONIJA ŽARKOVIĆ   69
  6. DORIS VINCEK   67
  7. DANIJELA IVANOVIĆ   61
  8. ANA KOVAČEV   59
  9. ANA MAJER   57
10. JURAJ ZLATIĆ   48

Protiv privremenih rezultata svaki student ili studentska organizacija može podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora.

Prigovor u pisanom obliku podnosi se Izbornom povjerenstvu, a dostavlja se tajniku Akademije u sobu 435, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.

 

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA:

Edita Kolovrat, v.r.

 

………………………………

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube