NOTNI MATERIJAL – DIONICE


POVEZNICA/LINK ZA PREUZIMANJE NOTNOG MATERIJALA


Pristup notnom materijalu moguć je ISKLJUČIVO prijavom kroz AAI@EDu sustav

(korisnička oznaka i zaporka koje se koriste u ISVU/Studomat sustavu iprezime@muza.hr).

 

Ukoliko ste u Google već prijavljeni vašom privatnom email adresom morati ćete se :

a) odjaviti te prijaviti vašom AAI oznakom

b) dodati vaš AAI korisnički račun uz vaš postojeći AAI račun

 

Detaljne Google upute za oba “scenarija” su dostupne na stranici: https://support.google.com/accounts/answer/1721977?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube