RADNO VRIJEME tijekom kolovoza 2023.


16. – 18. kolovoza 2023.
zgrada će biti otvorena za korisnike prema rasporedu u rezervaonici
od 08 do 14 sati


19. kolovoza 2023.
zgrada će biti zatvorena


od 21. kolovoza 2023.
zgrada će biti otvorena za korisnike prema rasporedu u rezervaonici
od 08 do 21:30 sat


Radni termini u zgradi mogu se rezervirati isključivo za godišnje i diplomske ispite te pripadajuće ispitne konzultacije, a trebaju biti usuglašeni preko raspored@muza.hr te potvrđeni u rezervaonici.

D e k a n :

prof. art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube