REZERVIRANJE DVORANA MA (UZ OGRANIČENJE UKUPNOGA BROJA ISTODOBNO NAZOČNIH OSOBA)

U okviru raspoloživosti termina u dvoranama 439 Stančić (22 osobe) i 438 Huml (20 osoba), najviše 5 tjedana unaprijed izravno putem rezervaonice potrebne sate za sjednice odsjeka, produkcije, kolokvije, audicije i slično mogu rezervirati:

– pročelnici do najviše 24 sata mjesečno,

– ostali nastavnici do najviše 6 sati mjesečno.

Termine diplomskih i ostalih ispita pročelnici dogovaraju izvan svojih mjesečnih kvota preko referade koja potom upisuje termine u rezervaonicu. Termine ispita za sve rokove u ak. god. 2020./2021. treba poslati na adresu referada@muza.hr najkasnije do 1. 12. 2020. Za ispitne termine koje upisuje referada ne vrijedi ograničenje od najviše 5 tjedana unaprijed, a diplomski ispiti podrazumijevaju i jedan dodatni trosatni termin generalnoga pokusa u prostoru izvedbe po kandidatu.

Rezervacije se moraju upisati najmanje 48 sati ranije radi rasporeda dezinfekcije.

Potrebno je osigurati minimalan razmak od pola sata između rezerviranih termina radi čišćenja. Stoga nije moguće rezervirati termin s početkom ili završetkom kraćim od 30 minuta u odnosu na već upisane rezervacije.

Nositelj rezervacije (nastavnici) i korisnici prostora odgovorni su za poštivanje epidemioloških mjera: od broja prisutnih osoba u prostoru, preko održavanje distance do upotrebe zaštitnih maski.

Nositelji rezervacija obvezni su upisivati svrhu rezervacije u predviđeno polje u rezervaonici te popis sudionika u opis rezervacije. Pri upisivanju gostiju ili svrhe rezervacije u naslov i/ili u opis rezervacije podatke treba upisivati u jednoj liniji po potrebi odvojeno zarezima. Molimo u rezervaonicu NE upisivati metodom copy-paste (primjerice iz Worda) jer to onemogućava povlačenje podataka u programe za izradu rasporeda čišćenja.

Za sve korisnike rezerviranih prostora vrijedi obveza registracije karticama na ulazu te izlazu iz zgrade. Pojedinačni gosti upisuju se ručno u evidenciju na porti uz mjerenje temperature. Grupe gostiju veće od 6 osoba nositelj rezervacije treba najaviti 48 sati prije dolaska dostavom popisa gostiju na adresu porta@muza.hr

Dvorana B. Bersa (60 osoba) te MM 242 dvorana (14 osoba) rezerviraju se isključivo preko Ureda produkcije u okviru raspoloživih termina slobodnih od najma, projekata ili ciklusa te uz dekanovu potvrdu.

Dvorana Lhotka (20 osoba) rezervirana je godišnjim rasporedom za nastavu, a izvan toga će biti dostupna samo iznimno preko Ureda produkcije ili izravnom odlukom dekana.

Osoba zadužena za nadzor nad korištenjem rezervaonice i raspodjelom rezervacija putem dnevnog uvida te za izvješćivanje dekana na tjednoj osnovi (ili češće prema potrebi) je voditeljica ureda produkcije, a prema potrebi i satničari, voditelj zgrade te prodekan za nastavu.

U dogovoru s voditeljem zgrade rasporede čišćenja prema rezervaonici, a izvan termina godišnjeg rasporeda, unosit će suradnica/studentica prema kriterijima koje po dogovoru s dekanom određuje voditelj zgrade.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube