Godišnji ispiti iz glavnog predmeta

G O D I Š N J I   I S P I T I – GLAVNI PREDMET
ljetni rok ak. god. 2015./2016.
DATUM SAT PREDMET GODINA STUDIJA SOBA KOMISIJA
I. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE
15. 06. 09 Klavir obligatno prema popisu 610 Šoša, Široki, Gyura, Zelić, Žuk
24. 06. 09 Polifonija A1, A2 svi 326 Šipuš, Nježić, Seletković
II. ODSJEK ZA MUZIKOLOGIJU
15.06. 09 Klavir obligatni prema popisu 610 Šoša, Široki, Gyura, Zelić, Žuk
24.06 09 Polifonija B1, B2 svi 326 Šipuš, Nježić, Seletković
III. OSDJEK ZA DIRIGIRANJE, HARFU I UDARALJKE
31.05. 16 Udaraljke (1. i 2. godina) svi -136 Ostojić, Lešnik, Bilić, Rebić, Gregurić
01.06 16 Udaraljke (3. i 4. godina) svi -136 Ostojić, Lešnik, Bilić, Rebić, Gregurić
15.06. 09 Klavir obligatni prema popisu 610 Šoša, Široki, Gyura, Zelić, Žuk
24.06 09 Polifonija A1, A2 svi 326 Šipuš, Nježić, Seletković
28.06. 11 Harfa svi 732 Ostojić, Grubišić-Ćiković, Lučev-Debanić
IV. ODSJEK ZA PJEVANJE
08.-10.06. 11 Pjevanje prema popisu 319 Oršanić i svi nastavnici pjevanja
15.06. 09 Klavir obligatni prema popisu 610 Šoša, Široki, Gyura, Zelić, Žuk
V. ODSJEK ZA KLAVIR, ČEMBALO I ORGULJE
06.-16.06. 09 Klavir prema popisu 439 Zlatar i svi nastavnici klavira
08.06. 09:30 Orgulje svi 543 Zlatar, Očić, Penzar, Mašić
08.06. 12 Čembalo svi 518 Zlatar, Mažuran, Mašić, Očić, Penzar
15.06. 09 Klavir obligatno prema popisu 610 Šoša, Široki, , Gyura, Zelić, Žuk
24.06. 09 Polifonija B1, B2 svi 326 Šipuš, Nježić, Seletković
VI. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU
08.06. 14 Vilončelo prema popisu 221 Krpan i svi nastavnici violončela
09.06. 19 Kontrabas prema popisu 438 Krpan i svi nastavnici kontrabasa
10.-11.06. 09 Violina prema popisu 221,319 Krpan i svi nastavnici violine
13.06. 14 Gitara prema popisu 319 Krpan i svi nastavnici gitare
15.06. 16 Viola prema popisu 319 Krpan i svi nastavnici viole
VII. ODSJEK ZA DUHAČKE INSTRUMENTE
06.06. 15 Truba prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici trube
07.06. 10 Saksofon prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici saksofona
07.06. 15 Rog prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici roga
08.06. 09 Flauta prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici flaute
08.06. 17 Trombon prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici trombona
09.06. 09 Oboa i fagot prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici oboe i fagota
09.06. 13 Klarinet prema popisu 438 Mihanović i svi nastavnici klarineta
VIII. ODSJEK ZA GLAZBENU PEDAGOGIJU
15.06. 09 Klavir obligatno prema popisu 610 Šoša, Široki, Gyura, Zelić, Žuk
Pismeni ispiti iz Polifonije – u dogovoru s predmetnim nastavnicima.
Datum i vrijeme ispita pred predmetnim nastavnicima, datum i vrijeme kolokvija određuje predmetni nastavnik u dogovoru sa studentima putem oglasne poloče ili usmeno.
Zagreb, 11. svibnja 2016.
D e k a n
Prof. art. Dalibor Cikojević, v.r.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter