Nastavnici i suradnici

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Igor Lešnik – pročelnik odsjeka  email Udaraljke, Metodika nastave udaraljki
izv. prof. art. Ivana Bilić Udaraljke
Božidar Rebić, nasl. doc. Komorna glazba, Ansambl udaraljki, Studij orkestarskih dionica, Udaraljke izborno
Damir Gregurić, v. umj. sur. Korepeticija
izv. prof. art. Diana Grubišić Ćiković Harfa, Metodika nastave harfe, Komorna glazba, Harfa izborno
nasl. doc. art. Mirjam Lučev Debanić Harfa, Studij orkestarskih dionica
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
izv. prof. art. Srđan Filip Čaldarović, pročelnik odsjeka  e-mail Klavir, Metodika nastave klavira, Upoznavanje klavirske literature
professor emeritus Vladimir Krpan Klavir
red. prof. art. Dalibor Cikojević Klavir
red. prof. art. Ida Gamulin Klavir
red. prof. art. Ljubomir Gašparović Klavir, Povijest instrumenata s tipkama
red. prof. art. Hari Gusek Klavir
red. prof. art. Đorđe Stanetti Klavir
red. prof. art. Đuro Tikvica – voditelj katedre za Klavir obligatno
Klavir
red.prof.art. Jakša Zlatar Klavir
izv. prof. art. Vladimir Babin Klavir
izv. prof. art. Ruben Dalibaltayan Klavir
izv. prof. art. Veljko Glodić Klavir
izv. prof. art. Katarina Krpan Klavir
izv. prof. art. Sretna Meštrović (u mir.) Klavir
izv. prof. art. Lovro Pogorelić Klavir
doc. art. Maja Bakrač Klavir
doc. art. Danijel Detoni, Klavir, Komorna glazba
Filip Fak, doc., (zamjenik pročelnika) Klavir
doc. art. Ante Milić Klavir
Nastavnici klavirskog dua
red. prof. art. Emin Armano (u mir.) Klavirski duo
red. prof. art. Mladen Janjanin Klavirski duo
Nastavnik čembala
doc. art. Pavao Mašić Čembalo, Basso continuo, Izvođačka praksa rane glazbeski praktikum
Nastavnici orgulja
prof.dr.art. Ljerka Očić Orgulje, Komorna glazba, Povijesna izvođačka praksa
red. prof. art. Mario Penzar Orgulje, General bas, Orguljska literatura
doc.art. Srebrenka Poljak Korepetiranje
Mario Šoša, v. pred. klavir obligatno
Vlasta Gyura, v. pred. klavir obligatno
Srebrenka Široki Turčić, v. pred. klavir obligatno
Zlatarić Marijan, v. pred. (u mir.) klavir obligatno
Sabrina Zelić Lovrenović, v. pred. klavir obligatno
Dino Kalebota, nasl. pred. klavir obligatno
Mia Miljković Đuzel, nasl.pred. klavir obligatno
Darko Žuk, pred. klavir obligatno
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
prof. art. Anđelko Krpan pročelnik odsjeka  e-mail Violina
prof. art. Goran Končar Violina
prof. art. Leonid Sorokow Violina
prof. art. Marija Ćepulić Violina, Metodika nastave violine i viole, Studij orkestarskih dionica
nasl. izv. prof. art. Orest Shourgot Violina, Studij orkestarskih dionica
nasl. izv. prof. art. Susanna Yoko Henkel-Despot Violina
doc. art. Ivan Novinc Violina, Studij orkestarskih dionica
izv. prof. art. Davor Philips Violina
nasl. doc.art Martin Draušnik Violina
Ivo Dropulić, nasl. ass. Violina
doc.art. Marco Graziani Violina
red. prof. art. Milan Čunko Viola, Viola za violiniste
izv. prof. art. Aleksandar Milošev Viola, Komorna glazba
izv. prof. art. Krešimir Petar Pustički Viola, Studij orkestarskih dionica
red. prof. art. Krešimir Lazar Violončelo, Studij orkestarskih dionica, Metodika nastave violončela
doc. art. Monika Leskovar Violončelo
Branimir Pustički, nasl. ass. Violončelo, Metodika nastave violončela
red. prof. art. Mario Ivelja Kontrabas
nasl. izv. prof. art. Nikša Bobetko Kontrabas, Metodika nastave kontrabasa,Studij orkestarskih dionica
red. prof. art. Darko Petrinjak Gitara
red. prof. art. Istvan Römer Gitara
doc. art. Krešimir Bedek Gitara
doc. art. Tomislav Vukšić Gitara
red. prof. art. Goran Bakrač Komorna glazba
red. prof. art. Jože Haluza (u mir.) Komorna glazba, Gudački orkestar
nasl. izv. prof. art. Zlatko Rucner Komorna glazba
red. prof. art. Laura Vadjon Komorna glazba
izv. prof. art. Pavle Zajcev Komorna glazba
nasl. doc.art.Peljhan Vlatka Komorna glazba
nasl.doc.art.Zita Varga
 
Umjetnički suradnici
Julia Gubajdullina, v. umj. sur. Korepeticija
Renata Hil, umj. sav. Korepeticija
Petra Gilming, v. umj. sur. Korepeticija
Domagoj Gušćić, umj. sur. Korepeticija
Tibor Naglić, umj. sur. Korepeticija
Nadia Varga Modrić, umj.sur. Korepeticija
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Branko Mihanović pročelnik odsjeka  e-mail Oboa
red. prof. art. Marina Novak Flauta, Srodni instrumenti, Metodika nastave flaute
red. prof. art. Karolina Šantl Zupan Flauta, Komorna glazba
nasl. izv. prof. art. Renata Penezić Flauta, Komorna glazba
nasl. doc. art. Dario Golčić Oboa, Metodika nastave oboe, Srodni instrumenti
red. prof. art. Milko Pravdić Klarinet, Srodni instrumenti
nasl. izv. prof. art. Davor Reba Klarinet
nasl. doc. art. Davorin Brozić Klarinet, Metodika nastave klarineta
izv. prof. art. Žarko Perišić Fagot, Srodni instrumenti, Studij orkestarskih dionica, Metodika nastave fagota
red. prof. art. Dragan Sremec Saksofon, Srodni instrumenti, Metodika nastave saksofona
Tomislav Žužak, nasl. doc.art. Saksofon
izv. prof. art. Bánk Harkay Rog, Komorna glazba, Srodni instrumenti, Metodika nastave roga
izv. prof. art. Boštjan Lipovšek Rog
izv. prof. art. Dario Teskera Truba, Srodni instrumenti
nasl. izv. prof. art. Marin Zokić Truba, Metodika nastave trube
prof. art. Šime Vulelija Trombon, Tuba, Komorna glazba, Duhački orkestar
nasl. doc. art. Mario Šincek Trombon, Sporedni instrument, Srodni instrumenti, Studij orkestralnih dionica, Metodika nastave trombona i tube
red. prof. art. Goran Merčep Komorna glazba, Uvod u studij duhačkih instrumenata
doc. art. Saša Nestorović Komorna glazba
Umjetnički suradnici
Ivan Batoš, v. umj. sur. Korepeticija
Marijana Komljenović, umj.sav. Korepeticija
Linda Mravunac-Fabijanić, umj. sav. Korepeticija
Marina Matolić, umj. sav. Korepeticija, Korepetiranje
Zrinka Marija Ivančić Cikojević, v. umj. sur. Korepeticija
Elizabeta Adžaga, nasl.umj.sur Korepeticija
Sae Lee, nasl.umh.sur. Korepeticija
Mirela Mihajlović, nasl.umj.sur. Korepeticija

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube