UPIS U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2022./2023.

Upis u ljetni semestar akademske godine 2022./2023. neće se održati jer su svi studenti upisani u oba semestra (zimski i ljetni) na početku akademske godine.

 

Ovo se ne odnosi na studente koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali apsolventsku (ponovnavljaju 5.) godinu.

 

STUDENTI-APSOLVENTI imaju dvije mogućnosti:

1. položiti diplomski ispit do kraja zimskog semestra (krajnji rok 18.02.2023. godine). Upute o prijavi diplomskog ispita nalaze se u Merlinu u kolegiju Referada; ili

 

2. upisati ljetni semestar apsolvenstke godine uz plaćanje preostalog iznosa iz ugovora najkasnije do 18.02.2023. i slanje potvrde o uplati na referada@muza.hr

 

VAŽNA NAPOMENA: iznos školarine se preračunava u eure tako da se iznos u kunama podijeli sa 7,53450 i zaokruži na dvije decimale. Na primjer, ako je iznos za uplatu 960,00 kuna obračun je 960,00 : 7,53450,  dobije se iznos 127,4138 i to se zaokruži na 127,41 eura.

 

Studenti koji plaćaju školarinu u akademskoj godini 2022./2023. dužni su do 18.02.2023. imati uplaćene prve tri rate školarine i potvrde o uplati poslati na referada@muza.hr

Princip preračunavanja preostalog iznosa školarine iz kuna u eure je po naprijed opisanom načinu.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube