UVID U ISPITE PROVJERE – 14.09.

Uvid u ispite provjere za upis u ak. god. 2021./2022. za kandidate koji nisu zadovoljili uvjete biti će moguć u utorak 14.09. u 12 sati u predvorju Akademije uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Prodekanu za nastavu e-mailomprodekan.nastava@muza.hr

 

Uvid će biti omogućen samo kandidatima – osobno.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube