OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/21-3/9

Urbroj: 251-79-1-21-3

Zagreb, 23. 03. 2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavamo

 

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti, za metodičko-didaktičke predmete iz polja znanosti o umjetnosti, grane muzikologija i etnomuzikologija, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, a u svezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 17.6.2020.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u srijedu, 31.03.2021., u 14.30 sati, u sobi 339.

 

Pristupnica: dr.sc. Alma Zubović

Tema: NASTAVA GLAZBE U SREDNJIM ŠKOLAMA

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Nikolina Matoš, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, članica
  3. izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović, vanjska članica

Dekan:

 

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube