Conmusterm na međunarodnome znanstvenom skupu “Jezik i um”

Suradnica Ana Ostroški Anić sudjelovala je na XXXII. međunarodnome znanstvenom skupu u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanome u Rijeci od 3. do 5. svibnja 2018. Na skupu je predstavila rad izrađen u suradnji sa suradnicom Sanjom Kiš Žuvela, naslovljen The conceptualization of music categories in word sketches.

 

program skupa

 

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu