Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima održanog 25. i 26. svibnja 2018.

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima U Raspravama: Časopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljen je zbornik radova...   više...

Conmusterm na konferenciji Europhras 2018 na Sveučilištu u Białystoku, Poljska

Korpusna istraživanja provedena u okviru projekta Conmusterm predstavljena su na međunarodnoj konferenciji Europskoga društva za frazeologiju Europhras 2018., koja je održana od 10. do...   više...

Glazbenički jezični savjetnik

glazbenicki jezicni savjetnik 2018a

Conmusterm na konferenciji ICMPC/ESCOM u Grazu

Suradnica na projektu Conmusterm Sanja Kiš Žuvela sudjelovala je na 15th International Conference on Music Perception and Cognition / 10th triennial conference of the...   više...

Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima – plenarne sesije i galerija

Snimku otvorenja konferencije i prvih dviju plenarnih sesija možete pogledati na youtube kanalu Muzičke akademije: https://youtu.be/Fs24KQXBvaM Opening ceremony (Bersa Concert Hall) Dalibor Cikojević, Dean, University...   više...

Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima ‒ program i knjižica sažetaka

Objavljena je konačna verzija programa međunarodne znanstvene konferencije Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima / Terminology Research in Musicology and the Humanities koja će se održati 25....   više...

Conmusterm na konferenciji “Meaning in Translation: Illusion of Precision”

Suradnik Krešimir Sučević-Međeral aktivno je sudjelovao na konferenciji Meaning in Translation: Illusion of Precision, održanoj od 16. do 19. svibnja 2018. u Rigi. Njegovo je...   više...

Conmusterm na međunarodnome znanstvenom skupu “Jezik i um”

Suradnica Ana Ostroški Anić sudjelovala je na XXXII. međunarodnome znanstvenom skupu u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanome u Rijeci od 3....   više...

Conmusterm na seminaru HarMA

Suradnica na projektu Conmusterm Sanja Kiš Žuvela sudjelovala je na seminaru HarMA – Harmony and Music Analysis, održanome na Kraljevskome konzervatoriju u Bruxellesu od...   više...

Conmusterm na konferenciji “Od teorije do prakse u jeziku struke”

S kolegicom Maurom Filippi, predavačicom talijanskog jezika kao jezika struke na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, suradnica na projektu Conmusterm Sanja Kiš Žuvela održala je...   više...

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu