Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima održanog 25. i 26. svibnja 2018.

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima

Raspravama: Časopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljen je zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima održanoga 25. i 26. svibnja 2018. godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u okviru znanstvenoistraživačkoga projekta Conmusterm uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.

Zbornik radova dostupan je na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak u otvorenom pristupu:

hrvatski: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17425

engleski: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17425&lang=en

Objavljeno: 21. 3. 2019.

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu