Objavljeni radovi

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima

Raspravama: Časopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljen je zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima održanoga 25. i 26. svibnja 2018. godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u okviru znanstvenoistraživačkoga projekta Conmusterm, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.

Zbornik radova dostupan je na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak u otvorenom pristupu:

hrvatski: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17425

engleski: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17425&lang=en

Objavljeno: 21. ožujka 2019.

POPIS RADOVA nastalih u okviru projekta Conmusterm na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija

Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova, Zagreb: MIC KDZ – MH, 1996, XXXV + 377 stranica (s ilustracijama i notnim primjerima)

 

© 2018 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu