50 godina Odsjeka za muzikologiju (1970. – 2020.)

Muzikologija se u domaćoj sredini institucionalizirala višekratno i na različite načine, a među značajnim koracima u tome pogledu bilo je osnivanje Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu godine 1970. Samomu Odsjeku prethodilo je djelovanje Historijsko-teoretskog odjela, osnovanog na Muzičkoj akademiji godine 1948. Odsjek za muzikologiju već je svojim mjestom u specifičnom položaju. Budući da se nalazi na sveučilišnoj sastavnici, njegovi djelatnici djeluju i kao znanstvenici i kao nastavnici. S druge strane, Odsjek za muzikologiju jedan je od svega dva znanstvena odsjeka na matičnoj ustanovi, Muzičkoj akademiji. Kako se pozicija muzikologije na sveučilištu, između znanosti  i pedagogije, odnosno manjinska pozicija u matičnoj ustanovi, između znanosti i umjetnosti, ocrtava u samoj muzikološkoj djelatnosti? Kakve mogućnosti ovakva institucionalizacija muzikologije pruža i kakva ograničenja sa sobom nosi? Kako se institucijske specifičnosti ogledaju u oblikovanju i perzistenciji znanstvenih paradigmi, u načinima znanstvenog rada, u žanrovima pisanja, u odnosu prema umjetnosti, u odnosu prema pedagoškom radu, u odnosu prema drugim znanstvenim disciplinama, u razgraničenju prema onomu što ostaje izvan znanosti i u odnosu prema njemu? Kakva je prošlost, sadašnjost i budućnost muzikologije u domaćem i međunarodnom kontekstu?

Na ova i mnoga druga pitanja studenti nastavnici i suradnici Odsjeka za muzikologiju nastojat će odgovoriti u tjednu od 23. do 29. studenoga 2020. godine nizom tematskih događanja, predavanja i radionica za stručnu i ostalu zainteresiranu javnost te međunarodnim simpozijem Musicology and Its Future in Times of Crises koji će se održati od 25. do 28. studenoga 2020. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija